Z samorządu rejonu wileńskiego

Rada ds. Młodzieży ma nową przewodniczącą

25 lipca odbyło się posiedzenie Rada ds. Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podczas otwartego głosowania na nowego przewodniczącego Rady jednogłośnie została wybrana Marlena Paszkowska (na zdjęciu), radna samorządu rejonu wileńskiego.

Po głosowaniu, dyskusji i zadaniach w grupach omówiono plan działań strategicznych, przyszłe programy wsparcia młodzieży, kwestię letniego zatrudnienia młodzieży oraz program integracji na rynku pracy.

Rozważono też możliwości współpracy z młodzieżowymi radami innych samorządów w celu wymiany dobrych doświadczeń. Dyskutowano o tym, jak można wspierać i rozwijać przedsiębiorczość wśród młodych ludzi oraz jak zachęcić młodych ludzi, którzy ukończyli studia, do budowania swej kariery w rejonie wileńskim.

Rada ds. Młodzieży jest publiczną instytucją doradczą, która na zasadzie równości składa się z 10 członków: 2 przedstawicieli administracji samorządowej i 3 przedstawicieli rady samorządowej; 5 przedstawicieli młodzieży z rejonu (14-29 lat).

Rada ds. Młodzieży rozpatruje kwestie związane z polityką młodzieżową w rejonie, przedstawia samorządowym instytucjom i placówkom propozycje dotyczące polityki młodzieżowej, jej realizacji i związanych z nią projektów aktów prawnych, zacieśnia współpracę między samorządowymi instytucjami, placówkami, młodzieżą oraz organizacjami pracującymi z młodzieżą.

Wg Vrsa.lt

<<<Wstecz