Rafał Jackiewicz wśród stypendystów „Gaude Polonia”

Program przyjaźni

W Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich odbyła się gala podsumowująca XXI edycję programu stypendialnego „Gaude Polonia”. W tegorocznej edycji stypendia przyznano 48 twórcom z Ukrainy, Białorusi, Estonii, Czech i Litwy.

– Bardzo się cieszymy, że polskie państwo może realizować ten wspaniały program. W tym roku przyznano 48 stypendiów. Niektóre już się kończą, inne zostaną zrealizowane do końca roku. We wszystkich edycjach „Gaude Polonia” stypendia otrzymali twórcy z 14 krajów. To program przyjaźni, z niektórymi stypendystami zrealizowaliśmy w Polsce wiele niezwykle ważnych wydarzeń kulturalnych – powiedział podczas gali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Wicepremier podkreślił, że program „Gaude Polonia” obejmuje artystów podejmujących różnorodne zawody związane z kulturą. Wskazał, że tegoroczną edycję zdominował kontekst wojny – nieuzasadnionej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a także na cały cywilizowany świat. Prof. Gliński zwrócił uwagę, że to właśnie ludzie związani z kulturą powinni wpływać na elity zachodniego świata. Zaznaczył, że program „Gaude Polonia” jest jedną z form współpracy i pomocy nie tylko dla obywateli Ukrainy, ale także Białorusi, którzy w innym kontekście podejmują walkę o swoją niepodległość i suwerenność. „Musimy być razem, ponieważ kultura w Europie ma bardzo dużo do powiedzenia. Dziękuję stypendystom za ich zaangażowanie i za to, że ich talent służy temu, by przeciwstawiać się złu” – podsumował szef MKiDN.

Podczas gali w Łazienkach Królewskich dyplomy dla młodych twórców oraz artystów wręczył minister kultury oraz Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury – instytucji zarządzającej programem i odpowiedzialnej za organizację gali. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury podkreślił, że stypendium „Gaude Polonia” to program o charakterze elitarnym, który stanowi przepustkę do dalszej kariery artystycznej stypendystów.

W 21. edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” dyplomy przyznano 48 młodym twórcom i artystom z Ukrainy (26), Białorusi (19), Litwy (1), Estonii (1) i Czech (1). Stypendysta z Litwy to pochodzący z podwileńskiego Niemenczyna Rafał Jackiewicz – kompozytor, saksofonista, aranżer, producent muzyczny. Po studiach, we współpracy z absolwentami i pedagogami prestiżowych szkół wyższych w Polsce, stworzył kilka projektów muzycznych, z którymi często występuje na Litwie.

Tegoroczni stypendyści reprezentują sztuki wizualne, muzykę, muzykologię, literaturę/przekład, konserwację dzieł sztuki, film, fotografię, teatr oraz muzealnictwo. Projekty stypendialne były realizowane w 17 uczelniach i instytucjach kultury w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie oraz Łodzi pod opieką 40 tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki. Wartość tegorocznego budżetu stypendialnego „Gaude Polonia” wyniosła ponad 2,4 mln zł.

Program stypendialny „Gaude Polonia” powstał w 2003 roku. Jest adresowany do młodych (do 40. roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45. roku życia) twórców, artystów, tłumaczy i naukowców zajmujących się kulturą z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, służy budowaniu dobrych relacji Polski z jej sąsiadami (w pierwszej kolejności z Ukrainą i Białorusią), promocji kultury polskiej oraz współpracy między środowiskami artystycznymi Polski oraz krajów naszego regionu Europy.

Z programu „Gaude Polonia” korzystają twórcy posiadający znaczący, udokumentowany dorobek w danej dziedzinie twórczości. Warunkami otrzymania sześciomiesięcznego stypendiów są: interesująca koncepcja projektu stypendialnego oraz przynajmniej komunikatywna znajomość języka polskiego. Pobyt w Polsce umożliwia zagranicznym twórcom poznanie polskiej kultury, realizację własnych projektów oraz doskonalenie warsztatu twórczego w znaczących instytucjach kultury i placówkach naukowych, pod opieką uznanych polskich artystów, twórców czy naukowców. W ramach stypendium „Gaude Polonia” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowany jest zakup materiałów do pracy twórczej, opieka indywidualnego tutora oraz zakwaterowanie.

We wszystkich dotychczasowych edycjach „Gaude Polonia” przyznano 864 stypendiów dla twórców z 14 państw.

Inf. wł.

<<<Wstecz