Prezentacja ćwierćwiecza działalności polskiej na Laudzie i Żmudzi

Ciepło i życzliwie

14 lipca, na zaproszenie wójtów gminy Zaręby Kościelne – Urszuli Wołosiewicz i gminy Kadzidło – Dariusza Łukaszewskiego, odbyły się kolejne spotkania autorskie Ireny Duchowskiej w Macierzy.

W Bibliotece Publicznej w Zarębach Kościelnych miała miejsce prezentacja ćwierćwiecza działalności polskiej na Laudzie i Żmudzi na podstawie „Kroniki Laudańskiej”, której wydanie dofinansowała gmina Zaręby Kościelne oraz rodzina Wołosiewiczów.

Wołosiewiczowie zadbali też o organizację dowozu „Kroniki” na Litwę z Zagnańska. Gmina Zaręby Kościelne współpracuje ze Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan od lat. Polskie zespoły ludowe przyjeżdżały na Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi. Zespół „Issa” gościł w Zarębach Kościelnych dwukrotnie. 15 sierpnia 2018 r. wraz z członkami Stowarzyszenia Polaków Kiejdan (łącznie 50 osób) przybył do Zarąb Kościelnych na uroczystą Mszę św., podczas której został poświęcony sztandar Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, ufundowany przez miejscowe stowarzyszenia i zespoły, ułanów oraz osoby prywatne. Sztandar wyhaftowały siostry westiarki z Zarąb Kościelnych, a inicjatorką i organizatorką jego ufundowania była Urszula Wołosiewicz, pełniąca wówczas funkcję wicestarosty powiatu ostrowskiego. Druga wizyta miała miejsce 19 stycznia 2019 r. Na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych odbyło się spotkanie z Ireną Duchowską, a zespół „Issa” zaprezentował swój repertuar. Autorka dziękowała Urszuli Wołosiewicz za życzliwość, stałą opiekę i troskę, wspieranie polskiej działalności na Laudzie i Żmudzi, za wiele spotkań autorskich po całym powiecie ostrowskim w latach 2017-2018.

Tegoż dnia Duchowska gościła w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wojciecha Woźniaka w Kadzidle. Tu odbyła się prezentacja kolejnego tomiku wierszy autorki „Do światła”, wydanego przez Urząd Gminy Kadzidło w 2022 roku. Tomik ukazał się w wersji polsko-rosyjsko-francuskiej. Jednocześnie była zaprezentowana „Kronika Laudańska”. Gmina Kadzidło współpracuje ze Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan od 14 stycznia 2016 roku, wówczas, po raz pierwszy, na zaproszenie wójta gminy Dariusza Łukaszewskiego, Kazimierz i Irena Duchowscy gościli w Kadzidle. Kurpiowskie zespoły ludowe wielokrotnie przyjeżdżały na Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, festyny i festiwale, jak też na wycieczki. Dzięki współpracy z Polakami na Laudzie gminie Kadzidło udało się nawiązać współpracę ze starostwem Szczodrobowa i samorządem Radziwiliszek. Autorka jest wdzięczna wójtowi gminy Dariuszowi Łukaszewskiemu za honorowe obywatelstwo, nagrodę Nepomuka, upamiętnienie stryja ks. Jana Naumowicza (1902-1942) w Skwerze Męczeństwa Kresowian w Kadzidle, wydanie tomików wierszy „We mgle”, „W zielonej dolinie”, dwujęzycznej antologii wierszy 28 autorów „Znad Laudy i Niewiaży”, wspieranie działalności polskiej na Litwie, a szczególnie za ciepło serca i życzliwość.

Inf. wł.

<<<Wstecz