Szef polskiej dyplomacji w Kownie

Podczas pobytu w Kownie w ubiegłym tygodniu minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau spotkał się z przedstawicielami mniejszości polskiej zamieszkującymi Kowno i region Kowieńszczyzny i działającymi w lokalnych oddziałach Związku Polaków na Litwie. Minister Rau podziękował rodakom za pielęgnowanie polskości w tym rejonie.

Szef polskiej dyplomacji złożył również kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ks. Antoniego Mackiewicza – inicjatora Powstania Styczniowego na Litwie, organizatora i dowódcy oddziału partyzanckiego.

Ponadto kwestie mniejszości polskiej na Litwie były tematem rozmowy szefa polskiej dyplomacji z szefem litewskiego MSZ Gabrieliusem Landsbergisem. Do spotkania ministrów doszło we wtorek, 19 lipca, w klasztorze w Pożajściu.

Inf. wł.

<<<Wstecz