Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Największa uwaga na oświatę

30 czerwca, w czwartek, odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni podwileńscy, których większość stanowią przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin, przyjęli uchwały w dziedzinach budżetu, oświaty, gospodarki komunalnej i rozwoju infrastruktury drogowej.

Radni głosowali za zwiększeniem budżetu samorządu i podziałem otrzymanych środków. Dochody budżetu zwiększono o 2 mln 90 tys. euro, które pochodzą z zebranego podatku dochodowego od mieszkańców. Środki te rozdysponowano między zarządcami asygnacji, którzy, z kolei, skierują je na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb: opłacenie rachunków za usługi komunalne wyświadczone dla placówek oświatowych, opłacenie dowozu uczniów do szkół, na wydatki gmin, rozwój transportu drogowego i remont mieszkań socjalnych.

Więcej>>>


Kolejne gminy w rejonie wileńskim będą miały własne herby

Kowale i palmy

30 czerwca Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekty wzorców herbu, flagi heraldycznej i pieczęci gmin Kowalczuki i Zujuny.

Odzwierciedlenie tradycji

Pomysł stworzenia symboli Kowalczuk i Zujun zrodził się starostom jeszcze tej wiosny. Według Krystyny Gierasimowicz, starosty gminy Kowalczuki, proces tworzenia i uzgadniania wzorca herbu Kowalczuk był interesujący, ponieważ Kowalczuki i okolice mogą pochwalić się naprawdę wyjątkową historią i bogactwem tradycji. „Miło było zobaczyć ostateczną wersję herbu, która zawiera tak wiele symboliki i przekazuje historię powstania osiedla Kowalczuki i jego nazwy” – z herbu jest zadowolona starosta K. Gierasimowicz.

Więcej>>>


<<<Wstecz