W Niemenczynie odbył się XXII Festyn Kultury Polskiej

Kwiaty Polskie znów zakwitły

W niedzielę, 29 maja, w Niemenczynie po kilkuletniej przerwie odbył się długo oczekiwany, tradycyjny Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” – największe przedsięwzięcie kulturalne Polaków na Litwie, organizowane przez Związek Polaków na Litwie i samorząd rejonu wileńskiego. W widowiskowym i niezwykle barwnym wydarzeniu udział wzięło blisko 80 zespołów z Litwy i spoza jej granic, w sumie ponad 1600 zespolaków. Z kolei z występów ogromną radość miało wielka rzesza widzów.

Uroczyste otwarcie festiwalu poprzedziła tradycyjnie Msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie, odprawiona w intencji wszystkich polskich zespołów działających na Litwie – za ich kierownictwo oraz członków. Po nabożeństwie ulicami miasta ruszył barwny i rozśpiewany pochód zespołów biorących udział w festiwalu.

Festyn rozpoczął się od prezentacji i przywitania wszystkich licznie przybyłych zespołów, a następnie chór łączony odśpiewał „Rotę”. Wspaniale prowadząca festyn Czesława Szablińska zademonstrowała nadzwyczajny talent konferansjerski.

Gospodarzami festiwalu byli Waldemar Tomaszewski – prezes Związku Polaków na Litwie (także Wileńskiego Rejonowego Oddziału), poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Maria Rekść – mer samorządu rejonu wileńskiego. Organizatorzy przygotowali dla członków zespołów biorących udział w festynie dyplomy oraz prezenty, które wręczyli na ręce kierowników zespołów.

Wśród gości „Kwiatów Polskich” byli: Czesław Olszewski – poseł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR, posłowie na Sejm RP – Anna Maria Siarkowska, Waldemar Andzel, Jarosław Krajewski, Michał Jach, Monika Falej, Ewa Kołodziej, Marcin Kulasek, konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec, a także Karolina Głowacka – wicedyrektor Biura Spraw Międzynarodowych kancelarii Sejmu RP oraz Artur Zaniewski z Biura Spraw Międzynarodowych kancelarii Sejmu RP.

Hołd pomysłodawcy festynu

Wszystkich zebranych przywitała mer rejonu wileńskiego: „Bardzo cieszę się, że „Kwiaty Polskie” znowu kwitną u nas w Niemenczynie. To największa polska impreza, która jest organizowana na Litwie i dzisiaj nie mogę nie wspomnieć śp. Gabriela Jana Mincewicza, posła na Sejm, wicemera – to właśnie on jest założycielem i organizatorem festynu „Kwiaty Polskie”. Niech pan Bóg wynagrodzi mu za to dzieło. Cieszymy się niezmiernie, że w tym roku znowu zakwitły „Kwiaty Polskie” i mamy nadzieję, że nigdy nie zwiędną”. Mer podziękowała wszystkim uczestnikom festiwalu, a w szczególności dyrektorom Germanowi Komarowskiemu i Wiolecie Cereszce, kierownikom zespołów: „To właśnie dzięki nim, jesteśmy dzisiaj tutaj” – mówiła.

Tomaszewski na wstępie przedstawił gościom z Macierzy informacje o rejonie wileńskim: „Mamy 23 gminy w rejonie wileńskim. Pani Maria Rekść została wybrana na mera rejonu już w pierwszej turze zdobywając 60 procent głosów. AWPL-ZChR ma w Radzie rejonu 19 na 31 radnych” – mówił. Przybliżył też sylwetkę inicjatora i wieloletniego organizatora festynu, kierownika zespołu „Wileńszczyzna” – śp. Gabriela Jana Mincewicza: „Przed 33 laty, 13 maja, odbył się pierwszy festyn kultury polskiej „Kwiaty Polskie”. Był to wtedy ogromny sukces, zjechali się artyści z całej Litwy. Nie inaczej jest i dzisiaj, już po śmierci Jana Mincewicza, gdyż jego ogromny dorobek zobowiązuje, żeby te festyny pielęgnować i kontynuować. Dzisiaj gościmy polskie zespoły z ośmiu samorządów, w sumie mamy 76 polskich zespołów na dzisiejszej scenie. Serdecznie dziękujemy za przybycie, wiemy też, że wszyscy bardzo się stęsknili za tym świętem, dlatego bardzo chętnie na nie przyjechali”.

– Związek Polaków na Litwie ma w swoim programie, jako jeden z głównych celów, kultywowanie kultury i mowy polskiej. Takie festyny temu służą, w ciągu roku organizujemy ich 12 – tu, na Wileńszczyźnie, gdzie jest nas więcej, jesteśmy być może mocniejsi przez polskie szkolnictwo, ale też na Laudzie, dzisiaj są zespoły z tego regionu, także z Kowieńszczyzny, spod Inflant, z Wisagini, z rejonów wileńskiego, ignalińskiego, szyrwinckiego, trockiego, święciańskiego, solecznickiego, miasta Wilna.

Nasz wspólny dorobek jest nie mały, za co dziękujemy Panu Bogu. Dziękowaliśmy Panu Bogu również za ten piękny dar naszych zespolaków, kierowników zespołów. To jest już tradycją, że wszystkie imprezy rozpoczynamy Mszą Świętą i „gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu”. Cieszymy się, że w naszej polskiej społeczności wszystko jest na właściwym miejscu i wierzymy, że tak będzie nadal. Dziękuję bardzo widzom tak licznie przybyłym, wszystkim razem i każdemu z osobna. Szczęść Boże Wam i Waszym rodzinom – powiedział też Tomaszewski.

W Wileńszczyźnie zakocha

W imieniu delegacji posłów do polskiego parlamentu głos zabrała posłanka Anna Maria Siarkowska, która gościła na Wileńszczyźnie już po raz trzeci: „Serce rośnie jak się patrzy na ten entuzjazm, na ten patriotyzm, który jest w waszych sercach i który też w naszych sercach zapalacie. Myślę, że każdy kto tu przyjedzie pierwszy raz, po prostu się w Wileńszczyźnie zakocha”. I dodała: „Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tu z państwem być”

– Jesteśmy dumni, że możemy tutaj z wami dzisiaj być na festiwalu kultury polskiej w Niemenczynie. Tutaj jest krzewiona kultura polska, język polski, z czego możemy być wszyscy dumni – mówił podczas festynu poseł na Sejm RP Waldemar Andzel.

– Człowiek, który tańczy jest doprawdy szczęśliwy, a ten, który śpiewa podwójnie się modli. Jestem pod ogromnym wrażeniem, gdyż „Kwiaty Polskie” bardzo pięknie kwitną – mówił poseł na Sejm RL Olszewski. Podkreślił, że w kontynuowaniu tej pięknej tradycji jest ogromny udział Waldemara Tomaszewskiego. Wyraził zadowolenie, że miał to szczęście przez wiele lat mieć obok takiego człowieka jak Jana Mincewicz, który wyróżniał się klasą, intelektem, patriotyzmem, „nie tylko mówił, ale też pisał książki, a swoim przykładem pokazywał jak głęboko trzeba wierzyć w Pana Boga”.

Konsul Szmalec gościła na festiwalu już po raz czwarty. „Ogromnie cieszymy się, że kultywowanie polskości i polskich tradycji sprawia państwu tyle radości, satysfakcji” – mówiła. Życzyła także zespołom radości z występów, a przede wszystkim ze spotkania.

Na niemenczyńskiej scenie wystąpiło ogółem 76 zespołów pieśni i tańca z Litwy i spoza jej granic. Swoją twórczość zaprezentowały znane i lubiane zespoły z Wilna i Wileńszczyzny oraz dalszych zakątków Litwy, m. in. z Wisagini i Kiejdan. Gośćmi z zagranicy był Zespół Pieśni i Tańca „Grajewianie” z Grajewa w Polsce oraz Zespół Tańca Ludowego „Kukułeczka” z Dyneburga na Łotwie.

Widzowie mogli podziwiać występy zarówno łączonych chórów i zespołów tanecznych, jak i popisy zespołów.

Festiwalowi towarzyszyła wystawa twórców ludowych, kiermasz kulinarny i rzemiosła artystycznego.

* * *

„Kwiaty Polskie” to najstarszy festyn kultury polskiej na Litwie i największe przedsięwzięcie kulturalne miejscowych Polaków.

Festyny kultury polskiej zostały zainicjowane przez Związek Polaków na Litwie na przełomie lat 80.-90. ubiegłego stulecia na fali odrodzenia narodowego na Litwie. Pierwszy festyn – „Kwiaty Polskie” – odbył się w Niemenczynie 13 maja 1989 roku. Jego inicjatorem i organizatorem był ówczesny prezes ZPL, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” – śp. Gabriel Jan Mincewicz, który następnie przez wiele lat był niestrudzonym organizatorem i reżyserem tego festiwalu.

Po odejściu śp. Mincewicza do Pana w 2016 roku samorząd rejonu wileńskiego i ZPL postanowiły dalej organizować „Kwiaty Polskie”. Organizatorzy festynu podkreślili, że potrzebę wznowienia festynu odczuwali zarówno mieszkańcy, jak też miejscowe polskie zespoły.

Festyn kultury polskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie ma bogatą tradycję. To widowisko z udziałem blisko 1600 zespolaków, a w tym roku znacznie więcej jest wspaniałą okazją do celebrowania piękna dziedzictwa polskiej kultury. Jest to również symboliczne miejsce walnego spotkania zespołów Wileńszczyzny i Kowieńszczyzny, jak też z zagranicy na scenie niemenczyńskiego „amfiteatru”.

Festiwal przyczynił się do tego, że powstało wiele zespołów szkolnych i amatorskich, które do dnia dzisiejszego zrzeszają Polaków na Wileńszczyźnie.

K. Sz.

Na zdjęciach: Niemeczyn piosenką i tańcem zakwitnął...
Fot.
Jerzy Karpowicz i Marian Dźwinel

<<<Wstecz