Cały świat połączył się w modlitwie za Ukrainę i Rosję

Wierni całego świata już od ponad miesiąca modlą się za Ukrainę i Rosję, zaś wyjątkowo gorliwie i szeroko – 25 marca, w Dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Właśnie w tym dniu Ojciec Święty razem z biskupami oraz kapłanami i wiernymi z całego świata połączyli się w modlitwie o pokój oraz zawierzyli Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W łączności z papieżem Franciszkiem aktu poświęcenia dokonano też w katedrach i w kościołach w Polsce i na Litwie. Już w 1917 roku, podczas objawienia w Fatimie, Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji.

„My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata” – to słowa z tekstu modlitwy poświęcenia w jedności z całym Kościołem powszechnym wypowiedział papież Franciszek w Bazylice Św. Piotra. Akt został odczytany przed figurą Matki Bożej, która na co dzień znajduje się w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej San Vittorino pod Rzymem.

Aby pokój na nowo kształtował nasze dni

Modlitwa, którą wygłosił Ojciec Święty, stanowi prosty i pokorny gest tego, kto wierzy i ufa w moc modlitwy, a nie w siłę zbrojeń.

Na zakończenie aktu konsekracji także dzwony Bazyliki św. Piotra towarzyszyły wezwaniu Matki Bożej, aby za jej pośrednictwem, jak mówi modlitwa papieska: „Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen”.

Jednocześnie tego aktu dokonał w sanktuarium Fatimie kard. Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego.

W łączności z papieżem Franciszkiem aktu poświęcenia całej ludzkości, a zwłaszcza Ukrainy i Rosji, Niepokalanemu Sercu Maryi dokonano też w katedrach i w kościołach w Polsce i na Litwie. Wierni wznosili prośby do Matki Boskiej, błagając o pokój.

Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu

Akt poświęcenia Rosji wypływa z objawień Maryjnych w Fatimie. Już w trzecim objawieniu w Fatimie, 13 lipca 1917 roku, Matka Boża poinformowała trójkę dzieci Franciszka i Hiacyntę Marto oraz Łucję dos Santos, że ważne dla pokoju na świecie jest poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Dodając, że w przeciwnym razie: rozsieje ona swoje błędy po całym świecie, prowokując wojny i prześladowania skierowane przeciw Kościołowi; dobrzy będą wydani na męczeństwo, Ojciec Święty będzie wiele cierpiał, wiele narodów będzie unicestwionych. Matka Boża dodała ponadto, że jeśli jej życzenie zostanie spełnione Rosja się nawróci i zapanuje pokój na świecie.

1929 roku, podczas ponownego objawienia, Matka Boża powróciła, odwiedzając s. Łucję w Tuy i przekazała wizjonerce swoje życzenie: Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję Memu Niepokalanemu Sercu.

Siostra Łucja przekazała za pośrednictwem swych spowiedników i biskupa Leirii prośbę Matki Bożej papieżowi Piusowi XI. Pius XI był papieżem, który w październiku 1930 roku uznał objawienia fatimskie za autentyczne, jednak nie zdecydował się na spełnienie prośby o poświęceniu Rosji.

Kiedy nowym papieżem został Pius XII, Łucja napisała do niego list, upominając się o konieczność konsekracji Rosji.

Prośbę tę papież spełnił, ale tylko częściowo w 1942 roku, poświęcając narody świata Niepokalanemu Sercu Maryi.

Trwała właśnie II wojna światowa, którą sam papież określił jako „wojnę dwóch szatanów”, ale nie odważył się oddzielnie wspomnieć o Rosji.

W 1952 roku Pius XII powtórzył akt poświęcenia, tym razem wymieniając „wszystkie narody w Rosji”, ale według Łucji wola Matki Bożej nie została w pełni wypełniona, ponieważ nie dokonał tego w łączności ze wszystkimi biskupami Kościoła katolickiego. Kolejni papieże, choć okazywali szacunek objawieniom w Fatimie nie zdecydowali się na spełnienie prośby Łucji.

Dopiero Jan Paweł II zdecydował się ponowić akt konsekracji Rosji. 25 marca 1984 r. na placu św. Piotra Jan Paweł II w duchowej jedności ze wszystkimi biskupami świata (uprzednio do tego wezwanymi) zawierzył świat Maryi. Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że taki uroczysty i powszechny akt odpowiadał temu, czego żądała Matka Boża.

Jednocześnie dodała, że akt ten ustrzegł świat od wojny atomowej. W czerwcu 2000 r. Stolica Apostolska ujawniła trzecią część tajemnicy fatimskiej, a ówczesny arcybiskup Tarcisio Bertone, sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, podkreślił, że siostra Łucja w liście z 1989 r. osobiście potwierdziła, że ten uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał temu, czego pragnęła Matka Boża: „Tak, to się stało – powiedziała wizjonerka – tak jak prosiła Matka Boża, 25 marca 1984 r.”.

Inf. wł

Fot. Vaticannews

<<<Wstecz