Na Wileńszczyźnie upamiętniono 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

Tutaj leżą nasi chłopcy…

W poniedziałek, 14 lutego, Wileńszczyzna oddała hołd bohaterom Armii Krajowej w 80. rocznicę jej powstania. Związek Polaków na Litwie oraz Klub Weteranów Armii Krajowej zaprosił swych członków i zwolenników do złożenia kwiatów, zapalenia zniczy przy pomnikach oraz miejscach spoczynku żołnierzy AK na Ziemi Wileńskiej. Główne obchody odbyły się na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej. Hołd poległym żołnierzom AK oddano również w Duksztach, Krawczunach oraz Piktokańcach.

– Szczycimy się tym, że Armia Krajowa na Wileńszczyźnie była najsilniejsza, najlepiej zorganizowana w całej RP po Warszawie. Warszawska była silniejsza. To już była armia, a nie partyzantka – mówił jeden z organizatorów obchodów, sekretarz Klubu Weteranów Armii Krajowej na Wileńszczyźnie Edmund Szot. – Tutaj leżą nasi chłopcy wileńscy – dodał.

– Stanęli do walki chłopcy, często w bardzo młodym wieku, którzy poświęcili swoje życie. Akurat tu jesteśmy przy grobach tych, którzy zginęli walcząc w operacji „Ostra Brama”. Głównie są to żołnierze z 3. Brygady – Szczerbca, 8. Brygady – Tura oraz 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej – mówił historyk Waldemar Szełkowski z Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka.

Podczas uroczystości przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele kierownictwa Klubu Weteranów Armii Krajowej oraz Związku Polaków na Litwie. „Armia Krajowa zapisała się w naszej historii jako wyraz jedności Polaków w walce o wolność ojczyzny. 80. rocznicę powołania AK obchodzimy jako święto polskiego honoru. Jako Polacy na Wileńszczyźnie, mamy powinność czcić bohaterów, oddając im hołd. Mam zaszczyt to czynić w imieniu ZPL i jego prezesa Waldemara Tomaszewskiego” – mówił wiceprezes Edward Trusewicz.

Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Irmina Szmalec odczytała Apel Weteranów Armii Krajowej do młodego pokolenia.

– W dniu 13 lutego na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość organizowana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczególnie mocno wybrzmiał Apel Weteranów Armii Krajowej odczytany przez mjra Bogusława Nizieńskiego, pochodzącego z Wilna, który na każdym kroku podkreśla jak Wilno i Wileńszczyzna są mu bliskie i jak ukształtowały jego tożsamość – mówiła konsul RP na Litwie.

W miejscu spoczynku żołnierzy Armii Krajowej oddano hołd poległym, złożono kwiaty, zapalono znicze. Następnie w restauracji Sakwa odbyła się Sesja Edukacyjna na temat AK.

80. rocznicę powstania AK również upamiętniono w innych miejscach walecznej bitwy żołnierzy wileńskiej AK na Wileńszczyźnie.

Mieszkańcy Dukszt, przedstawiciele miejscowego koła ZPL i starostwa gminy duksztańskiej, ze starostą Honoratą Masalskienė na czele, odwiedzili w poniedziałek grób żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu w Duksztach. Złożyli kwiaty i zapalili znicze.

– Dukszty pamiętają o swych bohaterach, dbają o ich groby, składają wieńce, zapalają znicze – powiedziała starosta. Dodała, że dużą troską miejsca pamięci otacza proboszcz parafii w Duksztach, ks. Henryk Naumowicz.

Hołd poległym żołnierzom AK oddano też w Piktokańcach w gminie mariampolskiej. Znajduje się tu kwatera żołnierzy AK. W uroczystości upamiętniającej wzięli udział przedstawiciele starostwa, koła ZPL, szkoły początkowej w Mariampolu i mieszkańcy. W miejscu spoczynku żołnierzy AK zapalono znicze.

– W Piktokańcach są pochowani trzej oficerowie AK. Czujemy odpowiedzialność za to, aby zachować i przekazać pamięć o nich przyszłym pokoleniom. Czciliśmy, czcimy i będziemy czcić pamięć naszych bohaterów, naszych obrońców – uroczyście stwierdził Andrzej Żabiełowicz, starosta gminy Mariampol.

Przypominamy, że we wrześniu 2021 roku w kwaterze żołnierzy AW w Piktokańcach złożono z honorami szczątki podporucznika Apoloniusza Duszkiewicza ps. „Polza”, żołnierza AK, który poległ w 1944 r. w majątku Kiejdzie. Jego szczątki zostały odnalezione w miejscowości Miguny (rejon solecznicki) w sierpniu 2019 roku w trakcie prac ekshumacyjnych, prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej.

80. rocznicę powstania AK upamiętniono również na terenie gminy Zujuny w rejonie wileńskim. Przedstawiciele starostwa, miejscowych placówek kulturalnych oraz mieszkańcy złożyli biało-czerwone kwiaty i zapalili znicze przy pomniku w Krawczunach – miejscu walecznej bitwy żołnierzy wileńskiej AK z okupantem niemieckim.

Inf. wł.

Na zdjęciach: uroczysty apel w Kolonii Wileńskiej;
w Piktokańcach są pochowani trzej oficerowie AK
Fot.
Marlena Paszkowska

<<<Wstecz