Legendarna „Różyczka” skończyła 90 lat

Pułkownik Weronika Sebastianowicz, legendarna „Różyczka” – prezes działającego przy Związku Polaków na Białorusi Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, 15 listopada obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin.

Urodziła się w 1931 roku we wsi Pacewicze jako córka Józefa Oleszkiewicza, inżyniera dróg i mostów. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej była żołnierzem Armii Krajowej, została oficjalnie zaprzysiężona w wieku 13 lat. Wtedy też otrzymała pseudonim „Różyczka”. W 1945 roku została zaprzysiężona jako członek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” i kontynuowała walkę w Obwodzie AK Wołkowysk należącym do Inspektoratu Grodzieńskiego AK do swojego aresztowania w dniu 7 kwietnia 1951 r. Ostatnie tygodnie przed zatrzymaniem ukrywała się. Krótko po wojnie został aresztowany jej ojciec, a kilka tygodni po niej samej także matka – również członkowie podziemia.

Po uwięzieniu była torturowana. Wyrokiem z 22 sierpnia 1952 roku została skazana na karę 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienie praw publicznych na 5 lat i konfiskatę mienia, ale wyrokiem z 13 lipca 1955 roku karę skrócono do 10 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie wróciła z zesłania do Workuty w 1955 r. Podjęła próbę repatriacji do Polski, ale prawa wyjazdu jej odmówiono. Od początku lat 90. działa w organizacjach polskich.

<<<Wstecz