Podróż „Rudomianki” do Szydłowa i na Górę Krzyży

Szlakiem Wielkiego Pielgrzyma

Św. Jan Paweł II, będąc papieżem, wiele podróżował po świecie. Powszechnie uważa się, że pokonał 1,2 mln kilometrów. Dzięki temu jest często nazywany wielkim pielgrzymem albo wielkim podróżnikiem. Litwa jest jednym z 129 krajów, które odwiedził. Litewską ziemię Jan Paweł II ucałował 4 września 1993 r. Była to pierwsza wizyta Ojca Świętego na terenie dawnego ZSRR. W swojej podróży apostolskiej odwiedził nie tylko Wilno, ale i inne miejscowości Litwy.

Pragnąc uczcić pamięć wielkiego Polaka, młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, na czele z Wioletą Cereszką, ich rodzice oraz sympatycy zespołu 11 lipca odbyli podróż „Szlakiem św. Jana Pawła II na Litwie”. Głównym celem podróżników był Szydłów oraz Góra Krzyży niedaleko miejscowości Szawle.

Na początku uczestnicy wycieczki odwiedzili Szydłów – „litewskie Lourdes” – miasteczko w okręgu kowieńskim. Właśnie tu w 1608 roku odnotowano jedno z pierwszych w Europie objawień Matki Boskiej, która ukazała się dzieciom pasącym owce. W miejscu, w którym objawiła się Maryja obecnie stoi Kaplica Objawienia wybudowana według projektu Antoniego Wiwulskiego. W podstawie ołtarza znajduje się wmurowany kamień, na którym Matka Boża się objawiła. W Szydłowie mieści się największe litewskie sanktuarium maryjne – Bazylika pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W ołtarzu głównym tej świątyni znajduje się cudowny obraz Madonny z Dzieciątkiem. Przed tym obrazem uklękli podróżnicy pogrążeni w cichej modlitwie. Odwiedzili również Muzeum Dóbr Kościoła. Uczestnicy wycieczki mieli okazję oglądać tu skrzynię, na którą wskazała Maryja podczas objawienia. W tej skrzyni znajdowały się akty prawne, potwierdzające, że ta ziemia należy do katolików. W 1993 roku Szydłów odwiedził św. Jan Paweł II. W czasie tej wizyty papież nazwał Maryję „Najświętszą Dziewicą Szydłowską” – „Sanitas Aegrotorum” – „Uzdrowieniem Chorych”. Św. Jan Paweł II prosił Matkę Boską Szydłowską, by umacniała wśród Litwinów wolę słuchania słów Jezusa – Słowa Życia, którego ziarno upadło na tę ziemię przed wiekami.

Kolejnym punktem wycieczki była Góra Krzyży nieopodal Szawel. Wzgórze z około 200 tys. krzyży – to jedyne takie święte miejsce na całym świecie. W miejscu tym w 1430 roku postawiono kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudź chrztu. Według podań, nad kapliczką górował ogromny krzyż. Obecny wygląd miejsce to zaczęło przybierać w 1831 roku, kiedy po upadku Powstania Listopadowego rodziny zaczęły przynosić tu krzyże dla upamiętnienia poległych bliskich, których ciał nie mogły zlokalizować. Z biegiem lat krzyży przybywało. W okresie międzywojennym na Górze Krzyży obchodzono święta, a w czasach radzieckiej wzgórze stało się wyjątkowym miejscem dla pielgrzymów. Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę Góra Krzyży stała się jeszcze bardziej znana dzięki wizycie papieża Jana Pawła II. Podczas swojej pielgrzymki na Litwę 7 września 1993 r. celebrował na Górze Krzyży Mszę św.

W tym niezwykłym miejscu uczestnicy wycieczki ustanowili krzyż z napisem „Pamiętajcie, że jesteście Polakami. Muzykę macie w duszy. W podziękowaniu Bogu za przeżycie trudnych czasów. Zespół „Rudomianka”. Anno Domini 2021, 11 lipca”, ofiarowany przez społeczność „Rudomianki”. Słowa te zostały wzięte z filmu „Jan Paweł II” w reżyserii Johna Kenta Harrisona. Te piękne słowa papież wypowiedział do młodzieży w 1979 roku, stojąc w oknie domu na Franciszkańskiej 3 w Krakowie. W trakcie stawiania krzyża była śpiewana „Barka” przy akompaniamencie akordeonu.

Dodatkową atrakcją tej wycieczki było zwiedzanie pałacu von Roppów w Pokrojach. Zawodowy przewodnik zapoznał z historią tego pałacu. Oprócz samego pałacu, gdzie mieści się obecnie muzeum, wycieczkowicze oglądali również zabudowania gospodarcze oraz zachwycali się parkiem w stylu angielskim.

Uczestnicy pielgrzymki składają serdeczne słowa dziękczynienia Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie za dofinansowanie tego pięknego przedsięwzięcia.

Andrzej Aszkiełowicz

Na zdjęciu: „Rudomianka” na Górze Krzyży
Fot.
archiwum

<<<Wstecz