Pobyt uczniów w Poroninie

Edukacja i integracja

W dniach 27 czerwca - 4 lipca uczniowie Gimnazjum w Ejszyszkach oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach brali udział w międzynarodowym projekcie ekologicznym Erasmus+ „Ecological Volunteering. How can each of us change the world?”. Główne cele projektu – to integracja międzykulturowa, rozwój umiejętności młodych osób, poznanie głównych zasad ekologii.

W ramach projektu odbył się wyjazd młodzieży do Polski, do Poronina. Uczestniczyła młodzież w wieku 16-20 lat. Młodzieży rejonu solecznickiego towarzyszyli uczniowie z Tomaszowa (Polska).

Pierwszy dzień pobytu był przeznaczony na zapoznanie się, integrację i przedstawienie celów projektu. Młodzież pracowała w grupach, a później odbywały się zawody sportowe. Drugiego dnia młodzież przedstawiła prezentację swojego kraju. Odbył się wieczór kultury litewskiej oraz wieczór kultury polskiej. Trzeciego dnia udaliśmy się na wycieczkę w góry, a czwartego – do Zakopanego. Uczestnicy projektu zwiedzili Muzeum Tatrzańskie.

W ciągu kolejnych dni uczniowie brali udział w warsztatach i dyskusjach na temat ekologii. Każdego dnia też miały miejsce spotkania podsumowujące zdobytą wiedzę i kompetencje. Pobyt pozostawił wiele wrażeń i przyczynił się do treściwego spędzenia wakacji letnich.

Wymiana młodzieży w Poroninie jest wynikiem współpracy samorządu rejonu solecznickiego z Europejską Fundacją Edukacyjno-Sportową. Uczniowie z Ejszyszek i Jaszun szczególne wyrazy wdzięczności za możliwość udziału w projekcie kierują do mera samorządu rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza.

Janina Śliżewska
starsza nauczycielka Gimnazjum w Ejszyszkach

Na zdjęciu: w gościnnym Poroninie

<<<Wstecz