Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Finanse, oświata i infrastruktura

25 czerwca odbyło się zdalne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni przyjęli 24 uchwały.

Podwileńscy radni głosowali za zwiększeniem budżetu samorządu. Na opiekę społeczną w rejonie skierowano dodatkowych blisko 266 tys. euro. Dla szkół rejonu przyznano dodatkowo 16 tys. euro. Pieniądze te zostaną skierowane na wydatki w związku z optymizacją liczby nauczycieli w placówkach oświatowych.

Na projekty inwestycyjne realizowane w rejonie wileńskim przyznano dodatkowo 157 800 euro. Z tej puli 120 000 euro zostanie skierowanych na modernizację Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, 19 400 euro – na rozwój lokali socjalnych, 16 400 euro – na budowę wspólnotowego domu dziecka w gminie szaternickiej.

Radni zatwierdzili również sprawozdanie z wykonania strategicznego planu działalności za rok 2020. Raport zawiera zaplanowane i rzeczywiście wykorzystane fundusze, a także wskaźniki uzyskane w 2020 r.

Aby zapewnić większe wsparcie osobom (rodzinom) wychowującym dzieci w wieku szkolnym, Rada zatwierdziła odnowiony tryb przyznawania bezpłatnych posiłków szkolnych dla uczniów, zgodnie z którym od 1 września 2021 r. dla uczniów, uczących się według programów przedszkolnych lub początkowych w pierwszej lub drugiej klasie, szkoła zorganizuje i zapewni bezpłatne obiady. Bezpłatny obiad będzie zapewniony bez oceny dochodu rodziny.

Od 1 września 2020 r. prawo do bezpłatnych posiłków miały przedszkolaki i pierwszoklasiści. Rodzice przedszkolaków, pierwszo- i drugoklasistów nie mają obowiązku składania podań.

Rada zatwierdziła największą dopuszczalną liczbę etatów w placówkach oświatowych, przejęła również od państwa na własność laptopy, rzutniki, książki, e-booki itd.

Radni zatwierdzili skorygowaną i uzupełnioną listę dróg i ulic znajdujących się w gestii samorządu rejonu. Zmiana danych pozwoli na wyklarowanie informacji, za dogląd jakich dróg i ulic jest konkretnie odpowiedzialna administracja samorządu rejonu wileńskiego. Każdej drodze i ulicy przyznany zostanie numer, co ułatwi wyszukiwanie obiektów, ich dogląd i kontrolę sporządzania listy dróg i ulic do budowy czy remontu.

Rada przyjęła również uchwały, na mocy których część powierzchni wsi Puczkałówka i Grygajcie zostanie włączona do specjalnego planu, co pozwoli zwiększyć liczbę mieszkańców, którym umożliwione będzie podłączenie się do scentralizowanej sieci kanalizacyjnej. Podwileńscy radni głosowali również za przeznaczeniem części powierzchni przy ul. Folwarcznej we wsi Rubno gminy Ławaryszki na użytek publiczny.

Na zakończenie sesji mer Maria Rekść wezwała wszystkich do skorzystania z możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19, byśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalnego trybu życia.

Inf. wł.

<<<Wstecz