Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Matura – 2021

7 czerwca maturzyści rejonu solecznickiego przystąpią do tegorocznych egzaminów dojrzałości. Według danych rejonowego wydziału oświaty i sportu, maturalne egzaminy państwowe w tym roku będzie zdawało 251 maturzystów. Z egzaminów wybranych największą popularnością wśród młodzieży cieszy się język rosyjski (język obcy) – 175 osób. Ponad stu maturzystów zdecydowało się zdawać państwowe egzaminy z matematyki (122) oraz języka angielskiego (104). Tylko jeden maturzysta wyraził chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego. Szkolny egzamin z języka ojczystego będzie zdawało 137 maturzystów polskich gimnazjów oraz 26 – rosyjskich.

Pomoc dla organizacji niepaństwowych

Ponad 14 tysięcy euro zostało wyasygnowanych z Funduszu Wsparcia Organizacji Pozarządowych samorządu solecznickiego dla czternastu rejonowych organizacji społecznych. Wsparcie finansowe otrzymały organizacje społeczne z Solecznik, Poszek, Dojlid, Butrymańc, Ejszyszek oraz Białej Waki. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektów społecznych i socjalnych.

Wsparcie biznesu

Czternaście nowych miejsc pracy utworzą w tym roku z pomocą finansową Państwowej Służby Zatrudnienia dwie spółki z rejonu solecznickiego. Solecznicka spółka „Glean Steel” stworzy 10 nowych miejsc pracy, na co otrzyma 199 200 euro pomocy finansowej. Jaszuńska spółka „Kretex energia” wykorzysta 77 900 euro pomocy finansowej na zatrudnienie 4 nowych pracowników. W ubiegłym roku przy pomocy finansowej Państwowej Służby Zatrudnienia stworzono 27 nowych miejsc pracy.

Spektakl dla dzieci

31 maja Polskie Studio Teatralne w Wilnie - Teatr Studio zaprosiło najmłodszych mieszkańców Ejszyszek do Centrum Rozrywki i Biznesu na spektakl „Kopciuszek”, w reżyserii Lilii Kiejzik. Przedstawienie odbyło się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

„Korona” nie odpuszcza

Od początku pandemii na niebezpieczny wirus chorowało 3352 mieszkańców rejonu solecznickiego. W ostatnim tygodniu maja ogniska koronawirusa zarejestrowano w szpitalu w Ejszyszkach (13 przypadków), w Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach (5) oraz w Centrum Usług Socjalnych w Solecznikach (4).

A. K.

<<<Wstecz