Wilno i Lublin połączył niezwykły most

26 maja projekt „Portal” połączył dwa pierwsze miasta – Wilno i historycznie z nim związany Lublin. Zrodzony w stolicy Litwy międzynarodowy projekt „Portal” (lit. „Portalas”) to nowoczesny katalizator wspólnoty i jedności, który przyczyni się do umacniania przyjaźni pomiędzy miastami i państwami oraz konsolidacji obywatelskich inicjatyw poszczególnych wspólnot (na zdjęciu).

„Portal” jest symbolem miasta przyszłości i mostem do bardziej otwartego i zjednoczonego świata, w którym znajdujemy czas, by się zatrzymać i poznać nieznane dotychczas miasta, ich kulturę oraz zdać sobie sprawę z tego, że mamy więcej podobieństw niż różnic. Autor pomysłu Benediktas Gylys, prezes Fundacji Wsparcia Benediktasa Gylysa, wespół z zespołem VILNIUS TECH „LinkMenų fabrikas”, inżynierami, projektantami i innymi twórcami stworzyli nowy sposób, by w czasie rzeczywistym teleportować się do rzeczywistości innego miasta i poznać je bliżej. Celem projektu „Portal” jest rozszerzanie pojęcia jedności oraz geograficznych granic empatii, umacnianie niezbędnego do rozwiązywania światowych problemów myślenia globalnego, postaw obywatelskich oraz odpowiedzialności każdego za nasz wspólny dom – planetę Ziemię.

Zdaniem organizatorów projektu, chęć zaproponowania alternatywy dla dzielących ludzi pomysłów i narracji nie podlega czasowi i jest zawsze aktualna, szczególnie – w kontekście obecnego czasu.

– „Portal” przypomina nam, że pandemia nie może stanąć na przeszkodzie przyjaźni i jedności sąsiadów oraz współpracy międzynarodowej. Chcemy jak najszybciej wrócić do poprzedniego trybu życia oraz partnerstwa, szczególnie – pomiędzy instytucjami oświaty, kultury i samorządności w Wilnie i innych miastach Europy. Uczestnicząc w projekcie Lublin chce przypomnieć historyczną rolę miast w tworzeniu przestrzeni wolności i tolerancji– mówi Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu m. Lublina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2010-2012.

Projekt nie jest inicjatywą jednorazową. Organizatorzy planują połączenie świata dziesiątkami „portali” i liczą, że niesiona za pośrednictwem tego projektu wieść o jedności pomoże skonsolidować wspólnoty, przyczyni się do wzmocnienia ruchów społecznych, powstania eksperymentów społecznych oraz do umacniania się kontaktów pomiędzy różnymi kulturami i ludźmi.

Inf. m. Wilna

<<<Wstecz