Jaszuńska spółka unowocześniła linię produkcyjną

„Actas” wzmacnia pozycję na rynku

Spółka „Actas” w Jaszunach uruchomiła nową linię rozlewniczą do produkcji octu z 20-procentowym poziomem kwaśności. Unowocześniania hali produkcyjnej spółka dokonała w ramach programu europejskiego Litewskiej Agencji Wsparcia Biznesu. Budżet projektu inwestycyjnego wyniósł prawie pół miliona euro, z czego 194 000 euro jaszuńskie przedsiębiorstwo otrzymało z programu Litewskiej Agencji Wsparcia Biznesu.

Jaszuńska spółka pozostaje jedynym na Litwie przedsiębiorstwem produkującym ocet naturalny. Mocną pozycję na rynku krajowym zakład zdobył od początku swego założenia w 1959 roku. Wówczas władza radziecka postanowiła wybudować w całym ZSRR zakłady do wyrobu octu. Nowe przedsiębiorstwa, co ciekawe, wznoszono w określonej odległości, tym samym zapewniając im rynki zbytu produkcji, a jednocześnie zobowiązując do tego, by na terenie, za który odpowiada zakład, mieszkańcy nie skarżyli się na brak tego towaru. Produkcja octu w Jaszunach została uruchomiona w byłej gorzelni, należącej niegdyś do znanego szlacheckiego rodu Balińskich.

Więcej>>>


Rozważania w czasie panowania koronawirusa (z redakcyjnej poczty)

Okna Możliwości w dobie plagi CO-VID-19 (III)

Duchowy i moralny wymiar plagi zarazy

W ostatnim czasie „Tygodnik Wileńszczyzny” życzliwie udziela możliwości publikowania tekstów, których celem jest naszkicowanie w różnych aspektach wizji bardzo trudnej i nieprzejrzystej rzeczywistości, jaka ukształtowała się w całym świecie w warunkach plagi zarazy koronawirusa. Na początku powstał szkic o roli sumienia i o znaczeniu prawdy, jako zasad niezastąpionych w podejmowaniu prawych decyzji. Kolejny szkic miał na celu rozszerzyć, a dla wielu być może nawet odkryć horyzonty pojmowania historii, jak również bieżącej chwili, w której poruszamy się i jesteśmy. Bez wiedzy o sensie historii nie da się zrozumieć chaosu, który opanował świat i szokujących paradoksów, które obserwujemy. Pogłębiona wiedza historyczna jest również kluczowa i nieodzowna dla rozumienia sensu wszystkich publikowanych treści. Z kolei następny szkic został poświęcony „oknom możliwości”, czyli praktycznym wnioskom, wynikającym z narracji.

Jestem niezmiernie wdzięczny dla redakcji za otwartość i odwagę w publikowaniu treści, które być może nie bardzo pasują do ogólnego mainstreamu.

Więcej>>>


<<<Wstecz