Oświadczenie Tymczasowej Grupy ds. Rodziny w Sejmie

Zmiana pojęcia rodziny jest sprzeczna z Konstytucją i wolą Narodu

Tymczasowa Grupa ds. Rodziny w Sejmie RL, do której należą również posłowie reprezentujący Akcję Wyborczą Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin, aktywnie działający na rzecz wzmacniania polityki prorodzinnej, wydała oświadczenie na temat zgłoszonego we wtorek, 25 maja, pod obrady Sejmu projektu ustawy o związkach partnerskich. Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy.

Członkowie Tymczasowej Grupy ds. Rodziny w Sejmie podkreślili w oświadczeniu, że z zadowoleniem przyjmują decyzję Sejmu o odrzuceniu projektu ustawy o związkach partnerskich. „Projekt miał na celu obejście zapisów artykułu 38. Konstytucji Republiki Litewskiej i ustanowienie instytucji rodziny alternatywnej do małżeństwa pod zmienioną nazwą. Tłumaczenie autorów projektu, że pojęcie rodziny za sprawą tego projektu nie ulegnie zmianie, jest kłamliwe. W rzeczywistości projekt ustawy dąży do uprawomocnienia nowych form zakładania rodziny przez dwie osoby niezależnie od płci” – napisali w oświadczeniu.

Zwrócili uwagę na to, że Sąd Konstytucyjny w swoim orzeczeniu z dnia 28 września 2011 roku oświadczył, że w przypadku konstytucyjnego pojęcia rodziny ważniejsza jest treść relacji, nie zaś forma, podczas gdy zawarte w projekcie określenie związku partnerskiego jest dosłownym powtórzeniem sformułowanego przez Sąd Konstytucyjny konstytucyjnego pojęcia rodziny.

– Zrównanie relacji w związku partnerskim z małżeństwem stworzyłoby możliwość dochodzenia na drodze sądowej, by w państwowych ustawach, polityce społecznej i oświatowej zostały zniwelowane wszelkie różnice prawne między małżeństwem i związkami partnerskimi osób tej samej płci. Zaś w przyszłości doprowadziłoby do prawa adopcji dzieci i surogacji – zaznaczyli członkowie sejmowej Tymczasowej Grupy ds. Rodziny.

Podkreślili, że przewidywane przez projekt ustanowienie instytucji związku partnerskiego spowodowałoby takie same skutki prawne co małżeństwo – tworzenie relacji rodzinnych między dwiema dorosłymi osobami z dużą częścią takich samych praw i obowiązków. Jednocześnie nowe regulacje pozwoliłyby uniknąć obowiązującego na mocy artykułu 38. Konstytucji wymagania co do małżeństwa (zasady różnicy płci mężczyzny i kobiety).

„Faktem jest, że zapisy projektu wprost nawiązują do regulacji na poziomie konstytucyjnym i zawartymi w artykule 38. Konstytucji zasadniczymi wartościami społecznymi. Te wartości konstytucyjne mogą być zmieniane wyłącznie w sposób przewidziany w artykule 9. Konstytucji – jako jedno z najważniejszych zagadnień życiowych narodu. Zmiana pojęcia rodziny decyzją zwykłej większości głosów w Sejmie jest krokiem sprzecznym z Konstytucją i wolą Narodu” – czytamy w oświadczeniu. „Tymczasowa Grupa Parlamentarna ds. Rodziny jest za poszukiwaniem innych, niestojących w sprzeczności z Konstytucją, form regulacji praktycznych zagadnień wspólnego życia osób i proponuje procedowanie złożonego w Sejmie projektu ustawy o umowie o wspólnym gospodarstwie”.

Jak już informowaliśmy, 25 maja w Sejmie był omawiany skierowany przeciwko rodzinie projekt ustawy o związkach partnerskich. Po burzliwej debacie posłowie odrzucili w pierwszym czytaniu antyrodzinną ustawę, forsowaną niczym buldożerem przez konserwatystów i liberałów.

I. K.

<<<Wstecz