Uroczystość święceń w seminarium św. Józefa

Archidiecezja wileńska ma trzech nowych diakonów

W sobotę, 29 maja, podczas uroczystości w kaplicy Wileńskiego Seminarium Duchownego im. św. Józefa metropolita wileński abp Gintaras Grušas udzielił święceń diakonatu trzem klerykom VI roku tej uczelni. Do grona diakonów zostali przyjęci: Aleksander Romanowski, Edgar Jan Szostak i Robert Wojczan (na zdjęciu).

– To zakończenie długiego okresu studiów i formacji, a początek praktyki pastoracyjnej. Duch Święty umocni was, jako swoje sługi, abyście w imieniu Jezusa pomagali biskupom i księżom w posłudze. Módlmy się razem o dary Ducha Świętego dla tych mężczyzn, aby oni z każdym dniem stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa, który ich wybrał – powiedział podczas uroczystej Mszy św. metropolita wileński abp Grušas.

Kandydaci złożyli przyrzeczenia. Podczas litanii błagalnej wybrani padli na twarz.

Podczas święceń biskup nałożył ręce na każdego diakona, a następnie odmówił modlitwę święceń.

Wyświęceni włożyli stułę na sposób właściwy diakonom oraz dalmatykę. Biskup podał każdemu nowo wyświęconemu diakonowi księgę Ewangelii.

W uroczystości święceń uczestniczył też kardynał Audrys Juozas Bačkis, rektor Wileńskiego Seminarium im. św. Józefa ksiądz Andrzej Szuszkiewicz, księża archidiecezji wileńskiej. W tej doniosłej chwili towarzyszyli nowo wyświęconym diakonom bliscy i przyjaciele.

Rektor seminarium podkreślił, że już od kilku lat nie było tak licznego rocznika. Wyraził nadzieję, że w kolejnych latach liczba nowych diakonów będzie rosła.

Przed święceniami przyszli diakoni odbyli rekolekcje w klasztorze św. Benedykta w Palendriai, a wcześniej, 19 maja, zdali egzamin końcowy i obronili prace magisterskie, wieńczące sześcioletni okres studiów.

Diakon to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich. Diakonat jest zazwyczaj przygotowaniem do przyjęcia święceń kapłańskich. Diakoni mogą udzielać chrztu, rozdawać Komunię świętą, czytać Ewangelię, prowadzić pogrzeby, przewodniczyć nabożeństwom, ale nie Mszy św.

Na podstawie www.Seminarija.lt

<<<Wstecz