Obrady Europarlamentu

Frakcja EKR znacznie powiększy się

W Brukseli odbyła się ostatnia marcowa sesja Parlamentu Europejskiego. Debaty i głosowania poprzedzone zostały spotkaniami frakcji politycznych, na których omawiano priorytety polityki europejskiej.

Uwaga wszystkich, a zwłaszcza dziennikarzy, zwrócona była na Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), w której członkiem zarządu jest europoseł Waldemar Tomaszewski, lider AWPL-ZChR, w związku z rysującą się perspektywą znacznego powiększenia tej frakcji, co zmieni układ sił politycznych w Europarlamencie. Na początku marca premier Węgier Viktor Orban zdecydował, że jego partia Fidesz, posiadająca 12 europosłów, opuszcza największą frakcję w PE, czyli Europejską Partię Ludową, w której główną siłą polityczną jest niemieckie CDU. Decyzja ta wywołała prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi w Parlamencie Europejskim. Na posiedzeniu frakcji EKR dyskutowano możliwość poszerzenia Grupy właśnie o węgierski Fidesz. Wejściem do EKR zainteresowana jest również włoska partia Liga Północna Matteo Salviniego, mająca 27 europosłów. Jeśli plan ten zostanie zrealizowany, to wówczas Grupa EKR stanie się trzecią siłą w Europarlamencie i będzie mieć co najmniej 102 posłów. Obecnie EKR liczy 63 europosłów z 15 krajów unijnych. Zasiada w niej między innymi 27 posłów Prawa i Sprawiedliwości z Polski.

Na sesji PE debatowano także między innymi o systemie zasobów własnych Unii Europejskiej, wytycznych dotyczących budżetu na rok 2022, zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz transferze produktów związanych z obronnością, kształtowaniu polityki edukacji cyfrowej, wpływie odpadów morskich na rybołówstwo oraz postępach Albanii, Kosowa, Macedonii Północnej i Serbii na drodze do członkostwa w Unii. Jedną z wiodących debat była kwestia wdrażania dyrektywy w sprawie jakości powietrza. W dyskusji nad tym tematem wziął udział poseł Tomaszewski, który powiedział między innymi: „Zanieczyszczenie powietrza to największe środowiskowe zagrożenie zdrowotne w Europie, które nierównomiernie wpływa na regiony, grupy społeczno-ekonomiczne oraz różne grupy wiekowe i powoduje, według najnowszych szacunków dotyczących skutków zdrowotnych związanych z narażeniem na zanieczyszczenie powietrza, niemal 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie w Europie. Powoduje też choroby układu oddechowego i układu krążenia, udary i nowotwory, a ostatnie badania wiążą je również ze szkodliwymi skutkami dla płodności, ciąży i noworodków. (…) Trzeba się skupić na informowaniu obywateli i pobudzić świadomość społeczną, co umożliwi obywatelom bezpośredni udział w działaniach służących poprawie jakości powietrza. A przede wszystkim Unia musi znacząco dofinansować właścicielom domów i mieszkań zakup niskoemisyjnych źródeł ogrzewania”.

Sesja Parlamentu Europejskiego zakończyła się turą głosowań nad omówionymi sprawozdaniami, które zostaną poddane dalszej drodze legislacyjnej.

W.J.

<<<Wstecz