25 lutego 2021 roku odszedł do Pana STEFAN ŚWIETLIKOWSKI.

Urodził się 11 lipca 1939 roku w Wilnie w rodzinie Adeli (z domu Szaszkówny) i Józefa Świetlikowskich. Uczył się w Szkole Średniej nr 19 (dziś Gimnazjum im. Władysława Syrokomli). W 1968 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Wileńskim. Pracował jako inspektor śledczy rejonu wileńskiego, później był sekretarzem odpowiedzialnym Komitetu Wykonawczego Rady Deputowanych Rejonu Wileńskiego. Był też prawnikiem Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Po bezprawnym rozwiązaniu we wrześniu 1991 roku Rady i wprowadzeniu bezpośredniego zarządzania w rejonie wileńskim, został zwolniony z pracy. Pracował w Sejmie RL jako referent frakcji Związku Polaków na Litwie i był członkiem Głównej Komisji Wyborczej z ramienia ZPL, był też wiceprzewodniczącym tej komisji. Od 1993 roku pracował jako doradca mera rejonu wileńskiego, zastępca dyrektora administracji, następnie był dyrektorem administracji samorządu rejonu wileńskiego – aż do odejścia na emeryturę w roku 2007.

Jest autorem Statutu Akcji Wyborczej Związku Polaków na Litwie, jednym z założycieli i byłym przewodniczącym Związku Prawników Polaków Litwy. Aktywny członek Związku Polaków na Litwie. Piastował funkcje sekretarza Zarządu Głównego ZPL. Wielokrotnie był wybierany na członka ZG ZPL, członka Zarządu i wiceprezesa Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL. Za wszechstronną pracę na rzecz polskości z okazji 20-lecia ZPL Stefan Świetlikowski w roku 2009 został uhonorowany przez Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Wielki znawca historii i patriota Wileńszczyzny, który zawsze ciepło mówił o rejonie wileńskim i jego mieszkańcach. Człowiek niezwykle pracowity, pozytywny, zawsze uśmiechnięty. Aktywny uczestnik wszystkich imprez społecznych na Wileńszczyźnie.

Jego osobowość jest godna naśladowania dla młodego pokolenia. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Doczesne prochy śp. Świetlikowskiego spoczęły na cmentarzu w Rokanciszkach w Wilnie, gdzie są pochowani Jego rodzice.

Wyrazy głębokiego współczucia składamy Małżonce, Dzieciom, Wnukom oraz wszystkim Bliskim, którzy Go znali i pamiętają.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niech Mu świeci…

Cześć Jego pamięci!

Rada Naczelna
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin

<<<Wstecz