Tradycja zakorzeniona w sercach całej Wileńszczyzny

4 marca wspominamy ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA, patrona Litwy i Polski. Na kilka dni place wileńskie zamieniały się w wielki Jarmark Kaziukowy, który od XVII wieku jest największym wydarzeniem ku czci świętego królewicza, syna Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Jarmark Kaziukowy na przestrzeni wieków jest symbolem pięknej i bogatej polskiej tradycji ludowej, jest najsłynniejszym wileńskim świętem. Na kiermaszowych straganach królują podwileńskie palmy, uwite rękami polskich palmiarek, tradycyjne piernikowe serca, wiklinowe kosze wyplecione przez miejscowych rzemieślników oraz inne dzieła twórców z całego kraju.

W tym roku po raz pierwszy zachwycać towarami i pomysłowością mistrzów nie możemy na żywo… Kaziuk czeka na wszystkich w Internecie – www.craftson.lt (patrz ub. numer TW).

Św. Kazimierz, patronujący jarmarkowi, dostojnie spoczywa w srebrnej trumnie w katedralnej kaplicy. Niech nadal czuwa nad swym ludem i wyprasza nam łaski na lepszą przyszłość.

<<<Wstecz