Dyskusje o stereotypach

Dwudziestoosobowa grupa młodzieży szkolnej Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, złożona z uczestników i uczestniczek zespołów „Solczanka” i „Solczanie”, w dniach 29 września – 8 października brała udział w projekcie polsko-litewskim „Do we live with reality or stereotypes?” („Żyjemy rzeczywistością czy stereotypami?”) w ramach programu „Erasmus+”. Projekt został zrealizowany przez Fundację Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja razem” (Szypliszki, Polska) razem z Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Podstawowym celem projektu jest promocja różnorodności kulturowej w obrębie jedności, chęć budowania szacunku i tolerancji wobec innych kultur. Cele te próbowano osiągnąć poprzez debaty, dyskusje, prezentacje, burze mózgów, poprzez środki artystyczne (np. taniec czy malowanie), gry i zabawy integracyjne, omawianie podobieństw i różnic kulturowych między Litwą a Polską oraz między innymi krajami sąsiednimi.

– Praca projektowa przebiegała przede wszystkim w ramach różnorodnych debat pomiędzy młodzieżą z Polski i Litwy. W wolnym czasie od zajęć szkoleniowych mieliśmy okazję podziwiać górskie uroki Bieszczad – powiedziała kierownik solecznickiej grupy Bożena Danielė, nauczycielka choreografii Gimnazjum im. Jan Śniadeckiego.

A. K.

<<<Wstecz