Wakacje z historią, która obok nas

W dniach 17-23 sierpnia w Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach odbyły się letnie kolonie ,,Wakacje z historią”, których inicjatorem i organizatorem było Stowarzyszenie ,,Odra – Niemen” (Polska).

Kolonie zakładały realizację trzech celów: edukacyjnego, poznawczego i integracyjnego. Głównym zadaniem było kształtowanie tożsamości narodowej i wiedzy ogólnej na temat historii Polski i historii Małej Ojczyzny, najważniejszych wydarzeń i rocznic obchodzonych w bieżącym roku. Uczestnikami obozu były dzieci w wieku 10-16 lat. Obóz był bardzo urozmaicony, każdy uczestnik korzystał z różnych atrakcji, aby z uśmiechem zakończyć wakacje – grać w gry zespołowe, wspólnie tworzyć, spełniać się artystycznie, poznać historię własnej okolicy, rodziny, szkoły.

Z powodu zagrożenia COVID-19 młodzież pracowała w dwóch grupach.

Pierwszy dzień kolonii rozpoczęliśmy od poznania swego szkolnego muzeum, albowiem jest to doskonałe źródło wiedzy, z którego uczniowie mogą czerpać wiadomości nie tylko o dziejach szkoły, ale o przeszłości wsi i regionu swoich przodków. W archiwalnych zbiorach dzieci odnalazły zapomniane fakty, zdarzenia, na nowo odkrywały to, co już minęło. Głębiej poznały życie i twórczość patronki szkoły Anny Krepsztul. Po zwiedzeniu muzeum uczestnicy obozu byli zachęcani do tworzenia herbu szkoły.

Następnego dnia wszyscy udali się do pałacu Balińskich w Jaszunach – jednego z najpiękniejszych zabytków Ziemi Solecznickiej. Odtąd, jak dwór został posiadłością Ignacego Balińskiego, Jaszuny stały się jednym z ważnych ośrodków kształtowania myśli polskiej. Gościli w nim znane osobowości – Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Paweł Brzostowski i inni. Uczniowie z bagażem nowych faktów o rodzinie Balińskich i Śniadeckich po powrocie do szkoły gorąco dyskutowali o swoich rodzinach i każdy stworzył swoje rodowe drzewo.

Podczas obozu odbyły się zajęcia muzyczne prowadzone on-line przez młodego artystę z Siedlec Pawła Przewoźnego, który w dostępny sposób pokazał nowoczesne metody nagrywania utworów, zachęcił do włączania się we wspólne budowanie prostych tekstów piosenki opartej o lokalną historię. Na zakończenie dnia uczestnicy kolonii wspólnie zaśpiewali kilka piosenek patriotycznych.

Młodzież kolonii cieszyła się także z wycieczki do Wilna, gdzie poszukiwała śladów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poznawać Wilno rozpoczęliśmy od cmentarza na Rossie, jednego z najstarszych, najbardziej cennych cmentarzy litewskiej stolicy. Na Rossie spoczywa serce Józefa Piłsudskiego, jego matka, znajduje się tu m. in. grób pierwszej żony Marszałka Marii Piłsudskiej z Koplewskich. Zwiedziliśmy także Ostrą Bramę, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński, Ratusz i inne znane zabytki historyczne.

Ciąg dalszy naszej podróży – to dworek w Wilkiszkach oraz Republika Pawłowska księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego. Ruiny Republiki Pawłowskiej – to świadectwo historii XVIII wieku, jeden z najbardziej wartościowych obiektów historycznych rejonu solecznickiego.

Odwiedziliśmy także miejsce pamięci związane z wydarzeniami we wsi Koniuchy, posprzątaliśmy groby, zapaliliśmy znicze przy pomnikach mieszkańców wsi Koniuchy, zamordowanych w 1944 roku przez partyzantów radzieckich (żydowskich). Nie zapomnieliśmy także o miejscowym cmentarzu, gdzie pochowani są żołnierze Armii Krajowej.

Podczas siedmiodniowego turnusu gościliśmy także Wileńską Młodzież Patriotyczną. Wśród wspólnych tańców, gier i zabaw miło upłynął czas.

Młodzież Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach składa serdeczne podziękowania organizatorom – Stowarzyszeniu ,,Odra – Niemen” – za możliwość udziału w koloniach ,,Wakacje z historią”.

Inf. Gimnazjum im. Anny Krepsztul

Na zdjęciu: ruiny Republiki Pawłowskiej – świadectwo chlubnej historii XVIII wieku
Fot.
autorka

<<<Wstecz