Narodowa Balladyna

W ramach Akcji Narodowego Czytania, objętego patronatem pary prezydenckiej RP – Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, 5 września w sali Miejskiej Biblioteki w Solecznikach odbyło się publiczne czytanie dramatu ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego, lektury wytypowanej do wspólnego czytania. Organizowana od 2012 roku akcja ma na celu promowanie czytelnictwa, zachęcanie do poznawania polskich dzieł literackich.

Organizatorem tej czytelniczej uroczystości był Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach oraz Biblioteka Publiczna Samorządu Rejonu Solecznickiego.

W tym dniu swoją obecnością zaszczycił dostojny gość, mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który wziął udział we wspólnym czytaniu. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tegorocznej akcji Narodowego Czytania w Solecznikach oraz zapowiedział jej kontynuowanie w latach następnych. Podkreślił, jak ważną rolę w kształtowaniu naszej tożsamości ma literatura polska.

Czytanie zainaugurował prezes PUTW w Solecznikach Antoni Jankowski, który pozdrowił wszystkich zebranych i podziękował seniorom za udział w akcji. Był odczytany list od Prezydenta RP. Zgromadzeni w sali uczestnicy Narodowego Czytania obejrzeli przygotowane wystąpienie pary prezydenckiej RP.

Po krótkiej prezentacji twórczości Juliusza Słowackiego i treści dramatu, którą przedstawiła członkini PUTW Danuta Obłoczyńska, rozpoczęło się czytanie utworu rolami. Scena zbierania malin była pięknie zagrana przez Kamilę Grudzińską i Justynę Kodź, uczennic Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, uczestniczek kółka teatralnego ,,Król Maciuś”, który działa przy Bibliotece Publicznej pod kierownictwem Aliny Juchniewicz, za co im serdecznie dziękujemy. Przerywnikiem muzycznym były piosenki śpiewane przez uczestników czytania.

Na stoisku przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną można było obejrzeć różne wydania książek Juliusza Słowackiego.

Uczestnicy akcji otrzymali podziękowanie z okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania, nadesłaną z kancelarii Prezydenta RP. Osoby, które przyniosły własne egzemplarze dramatu Słowackiego, mogli je oznaczyć pamiątkową pieczęcią.

Realizacja takiego typu przedsięwzięć pomaga nam pielęgnować piękną polską tradycję i kulturę, dlatego ważne jest, aby brać w nich udział nie tylko bierny, ale i czynny. Mam nadzieję, że za rok będziemy mieli okazję w akcji uczestniczyć po raz kolejny.

W imieniu Zarządu PUTW dziękuję prezesowi solecznickiej filii Jadwidze Sinkiewicz za okazaną pomoc w organizacji akcji Narodowego Czytania. Dziękuję też wszystkim uczestnikom akcji za udział i wspólne czytanie. Serdecznie dziękuję dyrektor Biblioteki Olgi Mażejko, jak też pracownikom, a szczególnie Alinie Juchniewicz, Justynie Kowgiero, Janinie Nowickiej, Weronice Markiewicz za współpracę. Składam wyrazy wdzięczności za wykonanie zdjęć kierowniczce Wydziału Promocji i Turystyki administracji samorządu rejonu solecznickiego Irenie Kołosowskiej.

Stanisława Molienė
członek Zarządu PUTW w Solecznikach

Na zdjęciu: scena zbierania malin

<<<Wstecz