Ogólne Centrum Obsługi Klientów

Tej jesieni klientów samorządu m. Wilna czeka nowość – po przybyciu do samorządu wilnianie w jednym miejscu można otrzymać usługi świadczone przez stołeczny samorząd i jego przedsiębiorstwa: zawrzeć umowy o świadczenie usług, złożyć wniosek o rejestrację związku małżeńskiego, doładować Kartę Wilnianina, sprawdzić harmonogram wywozu odpadów i in. Zaczyna również działać ogólny numer obsługi klientów 19118.

W Ogólnym Centrum Obsługi Klientów, które jest czynne w budynku samorządu, wilnianie będą mogli otrzymać usługi świadczone przez: ZSA „Vilniaus vandenys”, ZSA „Vilniaus šilumos tinklai”, przedsiębiorstwo samorządowe „Susisiekimo paslaugos”, przedsiębiorstwo samorządowe „Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA)”, przedsiębiorstwo samorządowe „Vilniaus miesto būstas” oraz Urząd Stanu Cywilnego. W centrum tym świadczone będą wszystkie usługi, które dotychczas można było otrzymać w centrach obsługi klientów tych przedsiębiorstw lub w ich sekcjach. Zarówno sekcje, jak też krótkie numery telefonów na razie pozostają. Usługi świadczone będą w czterech językach: litewskim, angielskim, rosyjskim i polskim.

Jednym z głównych wskaźników Wilna, o poprawę którego stale zabiega administracja samorządu, jest indeks czasu podróży. Dokładane są starania, by wilnianie mogli w jednym miejscu załatwić kwestie dotyczące ich bytu (w sposób fizyczny, wirtualny lub pod jednym numerem telefonu). Budynek samorządu mieści się też obok Centrum Rejestrów, przypuszcza się więc, że lokacja ta będzie dość popularna. Rozliczyć się za usługi nie tylko w samoobsłudze, ale również gotówką można będzie od listopada w specjalnych automatach płatniczych.

Do Ogólnego Centrum Obsługi Klientów można w wygodny sposób dotrzeć komunikacją miejską – autobusami nr 3G, 4G, 30, 43, 46, 52, 56, 88, 89 lub trolejbusami nr 9 i 19 i wysiąść na przystanku „Europos aikštė”. Podróż można zaplanować na www.stops.lt, w aplikacjach mobilnych Trafi, m.Ticket.

Stale rosnąca liczba obsługiwanych mieszkańców oraz dostępność usług świadczonych przez samorząd m. Wilna i różnorodność kanałów komunikacji stały się bodźcem do oceny aspektów jakości obsługi klientów. Po przeprowadzeniu badania opinii mieszkańców i wyszczególnieniu ich głównych oczekiwań na początku bieżącego roku samorząd m. Wilna zatwierdził nowy Standard Obsługi Klienta. W celu zapewnienia bardziej płynnego i dostępnego dla wszystkich wilnian świadczenia usług, stołeczny samorząd jeszcze w kwietniu zaprezentował swoim klientom ważną nowość – odtąd wszyscy mogą otrzymać na piśmie odpowiedź w tym języku, w jakim złożą podanie. Osoby zwracające się do samorządu prawie wszystkie usługi mogą otrzymać przez Internet – świadczonych jest aż 247 usług, które można w sposób szybki i bezpieczny zamówić na stronie paslaugos.vilnius.lt.

Inf. samorządu m. Wilna

<<<Wstecz