Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Finansowanie projektów organizacji pozarządowych

28 sierpnia Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zebrała się na ostatnim posiedzeniu tego lata. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny radni dostosowali się do zalecanych środków ostrożności, a wszyscy chętni mogli oglądać transmisję posiedzenia Rady na kanale samorządu na YouTube. W posiedzeniu uczestniczył też poseł na Sejm RL Czesław Olszewski.

Na początku posiedzenia omówiono wydarzenia ostatnich tygodni w sąsiedniej Białorusi. Swoje stanowisko wyraziła również mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść.

– Jestem pewna, że nie ma wśród nas ani jednej osoby, która popiera przemoc. Jesteśmy przeciwni, opowiadamy się za dialogiem. Wspieramy drogę pokojowego rozwiązania – powiedziała mer Maria Rekść. – Samorząd nie ma uprawnień do wypowiadania się na temat polityki zagranicznej, ale w kontekście tych wydarzeń, oczywiście, popieramy rezolucję podjętą przez Sejm Republiki Litewskiej. W tej kwestii jesteśmy zgodni zarówno z Sejmem, jak i z rządem – zaznaczyła.

Szefowa rejonu powiedziała też, że skontaktowała się z partnerami samorządu w rejonach wołożyńskim i oszmiańskim. Wyraziła swoją troskę i wsparcie dla mieszkańców Białorusi.

Dla rozwoju kulturowego

Jedną z pierwszych kwestii poruszonych podczas spotkania była decyzja w sprawie podpisania listu intencyjnego pomiędzy administracją samorządu rejonu wileńskiego a Parkiem Europy. Jest to deklaracją zamiaru podjęcia współpracy w celu złożenia wspólnego wniosku o uzyskanie środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na realizację wspólnego projektu, mającego na celu promocję przedsiębiorczości kulturalnej w zabytkowym dworze w Lubawie i okolicy.

W ramach projektu pracownicy instytucji kulturalnych rejonu wileńskiego oraz przedstawiciele społeczności lokalnych wezmą udział w działaniach, rozwijających umiejętności i współpracę w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej. Ponadto zostanie odnowiona i dostosowana do działalności kulturalnej stodoła dworska w Lubawie.

Rozbudowa infrastruktury

Podjęto również decyzję o rozbudowie infrastruktury na odcinku drogi Rudomino-Szwajcary-Doubiany (gmina Rudomino) z wykorzystaniem środków unijnych. W ramach projektu planowany jest remont odcinka drogi od skrzyżowania ul. Nowoosiedleńców i Wileńskiej do ul. Czekieńskiej 26, budując ścieżki dla pieszych, chodniki, urządzając oświetlenie i in. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wyniesie około 0,961 km. Remont zostanie sfinansowany ze środków unijnych, zaoszczędzonych przez samorząd rejonu wileńskiego w toku realizacji projektów unijnych w ramach działania „Rozwój dróg lokalnych”.

Należy zaznaczyć, że w 2019 roku dzięki środkom unijnym w ramach działania „Rozwój dróg lokalnych” wdrożono środki bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska dróg lokalnych we wsi Rudomino. Ponadto w zeszłym roku, dzięki środkom z Programu Rozwoju Utrzymania Dróg, wyasfaltowano 6-kilometrowy odcinek drogi Rudomino-Szwajcary-Doubiany. Droga ta łączy Rudomino z kilkoma wspólnotami działek ogrodowych położonymi w pobliżu wsi Szwajcary i Doubiany.

Wsparcie i pomoc

W celu uproszczenia procedury finansowania projektów organizacji pozarządowych, radni głosowali w sprawie zatwierdzenia opisu trybu finansowania projektów organizacji pozarządowych z budżetu samorządu. Po zatwierdzeniu tego dokumentu w budżecie samorządu pojawi się osobna pozycja na finansowanie projektów organizacji pozarządowych. Na podstawie tego opisu zostaną zatwierdzone regulaminy przetargów na finansowanie, ustalone zostaną kierunki finansowania, cele do osiągnięcia oraz procedura oceny wyników realizacji projektu. Według Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka, w 2020 roku finansowane były programy organizacji pozarządowych mające na celu zmniejszenie wykluczenia społecznego, działania z zakresu edukacji, kultury, sportu i zdrowia. Zgodnie z nowym opisem planowane jest dalsze finansowanie tych działań.

Kolejna podjęta przez radnych decyzja, która zapewni korzyści gospodarcze i wsparcie mieszkańcom w czasie pandemii, dotyczy osób zajmujących się drobnym handlem w kioskach i pawilonach. Kosztem budżetu samorządu postanowiono zwolnić z opłaty lokalnej za handel w okresie marzec-maj osoby prawne i fizyczne, które podpisały umowy na urządzenie i eksploatację kiosku (pawilonu) w miejscach publicznych rejonu wileńskiego. Decyzja została podjęta z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz skutki gospodarcze kwarantanny. Obecnie z samorządem rejonu wileńskiego podpisanych jest 81 umów na urządzenie i eksploatację kiosku (pawilonu).

Nowe nazwy ulic

Radni głosowali w sprawia nadania nowych nazw ulic. We wsi Podpikieliszki (gmina rzeszańska) pojawi się nowa ulica Podpikieska (Papikeliškių). We wsi Zaściuny (gmina mariampolska) pojawią się ulice Zaszczuńska (Zasčiūnų), Piaskowa (Smėlio), Kwiatów Leśnych (Šilagėlių) i Pielgrzymów (Piligrimų). We wsi Dusinięta (gmina czarnoborska) będzie ulica Kapliczna (Koplytėlės). W Białej Wace (gmina pogirska) pojawi się ulica Brzegowa (Krantinės), a w Krawczunach (gmina Zujuny) – ulica Krótka (Trumpoji).

Na posiedzeniu zatwierdzono również projekty dotyczące utworzenia terenów na potrzeby społeczne. W Zujunach powstanie plac do organizowania imprez, a sformowana we wsi Wołczuny działka zostanie przeznaczona do utrzymania ulicy.

Wg vrsa.lt

<<<Wstecz