Pomagajcie i pozwólcie pomóc sobie

10 września obchodzony jest Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co roku samobójstwa popełnia 800 000 osób, tj. jeden człowiek na 40. W szczególny sposób samobójstwa rozpowszechnione są wśród młodzieży.

Niezwykle ważne jest mówienie na ten temat w takim okresie jak ten, gdy panuje niepewność związana z obecną pandemią COVID-19, która dotknęła wielu pod względem ich sytuacji finansowej, wzajemnych stosunków czy zdrowia emocjonalnego. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na ten problem, wzmacnianie prewencji samobójstw, edukowanie społeczeństwa, dyskutowanie na temat tego, jak możemy zbudować świat, w którym możliwie jak najmniej osób popełniałoby samobójstwa, odnajdywanie w sobie tego, co każdy z nas mógłby zrobić w tej sprawie.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że myśli o samobójstwie, jak również zmieniony stan zdrowia psychicznego, mogą dotknąć każdego człowieka – niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy statusu społecznego. Samobójstwo często jest wynikiem nieleczonych chorób psychicznych. Należy podkreślić, że chociaż myśli o samobójstwie są rozpowszechnione w społeczeństwie, nie powinny być przyjmowane za normę. Rozmowy o samobójstwie oraz inne działania (zmienione zachowanie, myśli, język i uczucia) są oznaką tego, że należy się wsłuchać i zapytać: „Wyglądasz bardzo smutny (-a). Opowiedz, co cię gnębi”. Jeżeli istnieją podejrzenia, należy śmiało pytać wprost: „Czy myślisz o samobójstwie?”. W taki sposób łatwiej jest zrozumieć samopoczucie człowieka, istniejące ryzyko. Inna ważna rzecz – udzielenie człowiekowi, który się znalazł w trudnej sytuacji, pomocy w uzyskaniu pomocy specjalistów: „Nie chcę cię zostawić samego (samej) w tej sytuacji. Chcę pomóc ci uzyskać pomoc”

Mówiąc krótko, jeżeli dostrzegamy dziwne zachowanie osoby nam bliskiej należy:

- zapytać, jak się czuje, czy daje sobie radę z doznawanym stresem;

- wysłuchać i zrozumieć samopoczucie człowieka;

- dodać otuchy do rozpoczęcia rozmów, zwrócenia się o pomoc, zarejestrowanie się do specjalistów;

- utrzymywać kontakt, telefonować od czasu do czasu.

Dokąd zwracać się o pomoc?

– do centrum zdrowia psychicznego (przy przychodniach);

– do lekarza rodzinnego (doradzi dokąd się zwrócić);

– w sytuacji krytycznej – zatelefonować pod numer alarmowy 112.

Więcej informacji o pomocy emocjonalnej przez Internet, telefon, o pomocy osobom, których bliscy popełnili samobójstwo i in. można znaleźć na stronie internetowej www.tuesi.lt.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego uprzejmie proszeni są, by w razie potrzeby zwracali się do Centrum Zdrowia Psychicznego Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego w dniach pracy w godzinach od 7.00 do 18.00 pod adresem: al. Laisvės 79, Wilno, tel. 8 5 247 69 96.

W Centrum udzielane są konsultacje, pomoc psychologiczna, wsparcie emocjonalne również w sposób zdalny z wykorzystaniem różnego rodzaju technologii informacyjnych i elektronicznych.

Lalita Letkauskaitė
pracownik socjalna Centrum Zdrowia Psychicznego CPRW

<<<Wstecz