Pamięci Zenona Mincewicza

5 lutego odprowadziliśmy w ostatnią drogę Zenona Mincewicza, Człowieka wielce zasłużonego dla Wilna, wilnian, zespołu „Wilia”, do którego jako chórzysta uczęszczał przez 30 lat, niemal od samego początku założenia.

Zenon Mincewicz odszedł do Pana 2 lutego, zabrakło dwóch miesięcy do Jego 90. rocznicy urodzin.

W okresie, gdy był w zespole „Wilia” występy w chórze łączył ze swoją pasją życiową – fotografowaniem życia artystycznego zespołu. Do dziś dnia najstarsze zdjęcia polskiego zespołu są właśnie autorstwa śp. Mincewicza, co stanowi bezcenne bogactwo polskiego życia kulturalnego Wilna. Zdjęć o życiu zespołu zgromadził tysiące, zapisał ponad pięć kilometrów taśm z nagraniem koncertów czy to w Polsce, czy też w innych krajach, gdzie zespół występował.

Przyszedł do zespołu już jako wyrobiony w swych poglądach Polak. Ojciec Zenona został wywieziony na Syberię, a i resztę rodziny czekały podobne „podróże”.

W ostatnich latach zdrowie nie pozwalało na pracę kronikarza, nie pozwalało na częste przybycie na spotkanie weteranów „Wilii”. Pamiętaliśmy o Nim, wspominaliśmy Jego i Jego pasję fotografowania, które nieraz wiązało się z wesołym życiem zespołowym.

Zapamiętamy Go jako kolegę bardzo wyrozumiałego i dobrego.

Spoczął na jednym z najstarszych cmentarzy Wilna – parafii śś. Piotra i Pawła.

Łączymy się w bólu z powodu utraty naszego Kolegi razem z całą Rodziną, Najbliższymi, Przyjaciółmi. Niech Mu Ziemia Wileńska, którą tak kochał, będzie lekka, a Bóg niech Go otacza łaską życia wiecznego.

Członkowie Klubu Weteranów „Wilii”

<<<Wstecz