Samorząd umacnia pozycje

2019 rok pozostawił po sobie dobre wspomnienia dla samorządu rejonu solecznickiego. W ciągu roku wstępny budżet samorządu z 31 mln 67 tys. euro urósł do 38 mln 833 tysięcy. Wielki wpływ na to miały dotacje państwowe oraz środki unijne.

– W ciągu roku rejonowy fundusz drogowy został powiększony o 1 mln 838 tys. euro, natomiast z europejskich źródeł otrzymaliśmy 3 mln 643 tys. euro. Tak mocny zastrzyk finansowy pomógł w realizacji trzydziestu projektów samorządowych, m. in. więcej rejonowych dróg wyżwirowano i zaasfaltowano – powiedziała Jelena Uljanowicz, kierownik Wydziału Budżetu i Finansów administracji samorządu rejonu solecznickiego.

Analizując wyniki finansowe samorządu solecznickiego przede wszystkim należy odnotować zmniejszenie stopy zadłużenia i wzrost wpływów budżetowych. Na dzień dzisiejszy zadłużenie samorządu wynosi 10 proc. wielkości jego budżetu rocznego. Dla porównania, jeszcze rok temu zadłużenie było o 14,3 proc. większe.

– Obecnie samorząd nie ma żadnych długów bieżących. Istnieje jedynie zadłużenie kredytowe, których samorząd podjął się w celu realizacji ważnych projektów inwestycyjnych – podkreśla Uljanowicz.

W wyniku zmian w państwowej polityce podatkowej na korzyść budżetów samorządowych, w ostatnich latach znacząco wzrosła kwota podatków zbieranych w rejonie. Jeżeli w 2005 roku wpływy z tytułu podatków stanowiły 23 proc. od ogółu rejonowego budżetu, to na dzień dzisiejszy sięgnęły one już poziomu 45,5 proc. Powyższe zmiany w państwowym prawie podatkowym w parze z rozsądnym operowaniem budżetu skutkowały lepszą kondycją finansową samorządu. Czasy, kiedy był jednym z najbardziej zadłużonych samorządów na Litwie należą już do przeszłości. Oby na zawsze.

Struktura wydatków rejonowego budżetu nie doznała znaczących zmian. Nadal najwięcej środków budżetowych pochłania oświata (48 proc.), na drugim miejscu, z wielkim dystansem, znajduje się polityka socjalna.

Projekt budżetu samorządu rejonu solecznickiego na rok bieżący to 34 mln 639 tys. euro. Głosowanie nad projektem budżetu w Radzie Samorządu Rejonu Solecznickiego zaplanowano na 13 lutego.

A. K.

<<<Wstecz