Finał Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” „Polak Roku 2019”

Choć szary ich strój…

Przed niespełna miesiącem zostały podsumowane wyniki Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” – „Polak Roku 2019”. Po raz pierwszy od pierwszego plebiscytu wyłoniono dwóch zwycięzców jego 22. edycji. Zostali nimi siostra Anna Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielka Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce oraz Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, radny z ramienia AWPL-ZChR w samorządzie rejonu solecznickiego.

W niedzielne popołudnie, 2 lutego, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się finałowa gala uhonorowania finalistów i zwycięzców konkursu „Polak Roku 2019”. Uroczystość pięknym akcentem – tańcem Aniołków i śpiewem kolęd – rozpoczęły łączone zespoły „Melodia” z Nowej Wilejki i „Pierwiosnki” z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Po raz pierwszy zabrzmiała „Kolęda wileńska”, której słowa napisał Zenon Stupienko, a muzykę do niej skomponowała prof. Honorata Cybula z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Finaliści konkursu

Prowadząca finałową galę Anna Adamowicz powitała przybyłych na uroczystość: kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcina Zieniewicza i dyrektora DKP, doradcę premiera RL Artura Ludkowskiego. Zaprosiła na scenę finalistów konkursu. Byli to: Marian Adamowicz, były wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Dariusz Lewicki, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Wioletta Leonowicz, kierownik artystyczny i dyrygent Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Ojcowizna”, prof. Ryszard Świackiewicz, dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce, Henryk Sielewicz, astronom, założyciel Obserwatorium Astronomicznego w Słobodzie w rejonie wileńskim, oraz laureaci tytułu „Polak Roku 2019” – s. Anna Mroczek i Tadeusz Romanowski. Zabrakło na scenie dwóch finalistów – Eweliny Dobrowolskiej, działaczki społecznej, prawnika Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, i Mariana Kuzborskiego, dyrektora Gimnazjum w Trokach. Finaliści i laureaci zostali uhonorowani dyplomami i kwiatami. Zabrali też głos, m. in. dziękując zarówno organizatorom, jak i tym wszystkim, którzy zgłosili ich do konkursu i oddali głosy na nich. Nie sposób pominąć milczeniem krótkiego przemówienia Dariusza Lewickiego, który w końcu zacytował słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Niech będzie nam ostrzeżeniem świadomość, gdy Naród ginie, gdy brak mu męstwa, gdy oszukuje siebie mówiąc, że jest dobrze, podczas gdy jest źle – gdy zadowala się tylko półprawdami”. Te słowa skierował do organizatorów konkursu, a także do wszystkich Polaków na Litwie, którzy pragną zmian w kolejnych plebiscytach „Polaka Roku”.

Prowadząca Adamowicz przypomniała zwycięzców plebiscytu od 1998 roku. Pierwszym laureatem tytułu, jak wspomniała, był śp. Gabriel Jan Mincewicz, którego pamięć zgromadzeni uczcili minutą ciszy.

Tytuł Polaka Roku – dwóm osobom

Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz krótko opowiedział o przebiegu konkursu, na który nadesłano blisko 9 tysięcy kuponów.

– Plebiscyt konkursu „Polak Roku 2019” miał nietypowy finał. Kapituła po dłuższej naradzie postanowiła przyznać tytuł „Polaka Roku 2019” dwóm osobom, ponieważ s. Anna Mroczek i Tadeusz Romanowski zdobyli jednakową liczbę głosów. Wybraliśmy nie tylko Polaków Roku, ale całą dziesiątkę ludzi, którzy są nie mniej zasłużeni dla sprawy krzewienia polskości. Każdy z nich włożył w to ogromny wkład – powiedział Mickiewicz. Następnie wraz z wydawcą Zygmuntem Klonowskim wręczył dyplomy i upominki najbardziej aktywnym w plebiscycie czytelnikom „Kuriera Wileńskiego”: Renacie Rudnickiej, Annie Gulbickiej, Dariuszowi Żybortowi, Halinie Stankiewicz, Marii Palul, Łucji Gryniewicz, Ewie Palkowskiej, Teresie Masalskiej, Edwardowi Mackiewiczowi, Tadeuszowi Szejbakowi.

Jak zaznaczył wydawca „Kuriera Wileńskiego” inicjatorem zorganizowania konkursu Polak Roku przed 22 laty był śp. Jerzy Surwiło i z jego lekkiej ręki mamy ten konkurs, który stał się tradycją.

– W tym roku tytuł Polak Roku przyznajemy dwóm osobom. To jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, kiedy głosy kapituły podzieliły się równo po połowie, a także czytelnicy nadesłali taką samą liczbę kuponów. Różnicą było 5 kuponów. To naprawdę z góry był sygnał... Każdy plebiscyt jest barometrem naszych sympatii. W tym roku sympatię czytelników zdobyły osoby, które nie zajmują wysokich stanowisk. Jak się śpiewa nie noszą lampasów i szary ich strój. Ci ludzie pokazali, jak dużo można zrobić nie zajmując wysokiego stanowiska, nie mając ogromnych możliwości, ale mając wiarę i chęć czynienia dobra... Pokazali, że od każdego z nas dużo zależy. Jest to przykład wiary we własne siły – powiedział Klonowski i razem z redaktorem Mickiewiczem uhonorował „Polaków Roku 2019” – s. Annę Mroczek i Tadeusza Romanowskiego – wręczając im statuetki w formie skrzydeł. Publiczność nie szczędziła oklasków dla uhonorowanych.

– Zwycięzcami zostały osoby, które jak te świece palą się, ogrzewają i spalają się w czynieniu dobra – stwierdziła Adamowicz.

Nagroda dla wszystkich sióstr od Aniołów

W pierwszych słowach swego przemówienia s. Anna podziękowała organizatorom konkursu za potrzebną inicjatywę społeczną. Podziękowała też swej matce, obecnej na sali.

– Centrum Kształcenia Rodziny, które stało się przyczyną, że zauważyliście akurat mnie, jest to praca całego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Uważam, że właśnie ta nagroda jest nagrodą dla wszystkich sióstr. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że 130 lat pracujemy tutaj, na Wileńszczyźnie, oddajemy chwałę Bożą pomagając ludziom i tutaj powstałyśmy – mówiła s. Mroczek. Poinformowała, że w foyer DKP jest kącik promocyjny z książkami o Wandzie Boniszewskiej, Helenie Majewskiej. Jak powiedziała, do Wilna przybyła z nią koleżanka Teresa Słowińska, która zajmuje się tematyką rodzinną, a której publikacje też znalazły się w kąciku promocyjnym. W ciepłych słowach mówiła o Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, do którego przybyła przed 26 laty, aby tam pracować. Do dziś nauczyciele jak żywe bastiony są tam, dzięki którym jest jeszcze rozpoznawalna i zawsze mile witana. Podziękowała nauczycielom na czele z dyrektor Heleną Juchniewicz, jak też uczniom, dziś już absolwentom. Szczególne słowa podziękowania wyraziła pod adresem teatru „Betania”, z którym stanowili „jedno serce i jeden duch”.

– Będę z honorem nosić tytuł Polaka Roku 2019. Wielkie Bóg zapłać – powiedziała na zakończenie swego przemówienia s. Mroczek.

Potrzebujemy pamięci, serca

Po niej głos zabrał Romanowski. Jego matka była podczas okupacji niemieckiej łączniczką Armii Krajowej i to ona zaszczepiła mu tę polskość. Wspomniał o babci Weronice Łowkiewicz, urodzonej w roku 1888, w tym samym, co i bł. ks. Michał Sopoćko. Babcia do 15. roku go wychowywała. Mówiła mu o Miłosierdziu Bożym i, że on właśnie będzie apostołem Bożego Miłosierdzia. I tak się stało. Założył Wspólnotę Miłosierdzia Bożego w Solecznikach. Dziękował swej wspólnocie, która modli się za rodziny, jak też merowi rejonu solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi. Skierował słowa podzięki wszystkim rodakom z Polski, którzy na różny sposób wspierają mieszkańców rejonu solecznickiego, m. in. przywożąc paczki żywnościowe, które, jak podkreślił, są symbolami miłości i pamięci. – Trzeba dużo odwagi, żeby przetrwać. Nie pozwolimy na to, aby ktoś nie dał nam godnie żyć na naszej ziemi – twierdził Polak Roku 2019, pan Tadeusz.

Gratulacje od konsula, przyjaciół

Konsul Zieniewicz pogratulował redakcji „Kuriera Wileńskiego”, laureatom konkursu, którzy dużo robią, każdy we własnej sferze działalności, dla rodaków na Litwie. W sposób szczególny podziękował zwycięzcom plebiscytu. Życzył wytrwałości, dalszych sukcesów, dobrych ludzi, wszelkiej pomyślności i łask Bożych.

Gratulowali zdobywcom tytułu Polak Roku 2019 – delegacja władz samorządu rejonu solecznickiego na czele z merem Palewiczem, dyrektor Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego Juchniewicz, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na czele z Tatianą Czepukojć, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach Antoni Jankowski wraz z grupką słuchaczy. Z gratulacjami dla swych faworytów konkursu pośpieszyli prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort wraz z członkami i byłą wieloletnią prezes SKOnSR Alicją Klimaszewską, przedstawiciele wspólnoty wsi Słoboda na czele ze Zbigniewem Głazką i in. Nie zabrakło tradycyjnych „Stu lat”, które zaintonował ks. Józef Aszkiełowicz.

Galę wieńczył koncert zespołu „Cztery Plus”, który tworzą wileńskie czworaczki – Ewelina, Daniel, Robert i Augustyn Gancewscy. Zaprezentował on różne piosenki.

Projekt konkursu „Polak Roku 2019” był współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jan Lewicki

Na zdjęciu: Laureaci i finaliści konkursu – na pierwszym planie s. Anna Mroczek i Tadeusz Romanowski
Fot.
Marian Paluszkiewicz

<<<Wstecz