Rok 2019 – udany dla samorządu rejonu wileńskiego

Rok 2019 był dla samorządu rejonu wileńskiego nie tylko niezwykle pracowity i pełen wyzwań, ale też bardzo udany. Samorząd rejonu wileńskiego jest dobrze oceniany nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Nowy rok samorząd rejonu wileńskiego powitał radosnymi wiadomościami. Rejon nadal utrzymuje tendencję wzrostu liczby ludności. W 2019 r. swoje miejsce zamieszkania na terenie samorządu rejonu wileńskiego zadeklarowało 103 481 mieszkańców. Warto zauważyć, że od kilku lat w rejonie wileńskim jest odnotowywany dodatni bilans migracji. Obecnie wynosi on 2,1 proc. mieszkańców, podczas gdy inne samorządy opuszczało średnio około 0,5 proc. mieszkańców.

Rejon wileński jest nie tylko dobrym miejscem do zamieszkania i wychowywania dzieci, ale także do prowadzenia biznesu. Świadczy o tym m. in. raport opublikowany na początku ubiegłego roku przez Litewski Instytut Wolnego Rynku „Wynagrodzenia i inwestycje w samorządach. Co zmieniło się od 2015 roku?”. Instytut podkreśla, że samorząd rejonu wileńskiego jest jednym z 14 samorządów, w których poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (PBIZ) na mieszkańca był wysoki (więcej niż średni PBIZ – 1783 euro na jednego mieszkańca), a wzrost – stosunkowo dynamiczny. Jak wiadomo, bezpośrednie i materialne inwestycje zagraniczne są jednym z najważniejszych wskaźników konkurencyjności gospodarki wskazujących na atrakcyjność ekonomiczną danego terenu.

Samorząd rejonu wileńskiego został również uznany za najlepiej zarządzany samorząd wśród wszystkich małych samorządów na Litwie. Wynika to z indeksu opublikowanego w październiku 2019 r. przez Litewski Instytut Wolnego Rynku. Samorząd rejonu zajął w zestawieniu miejsca 9-12 w kategorii małych samorządów (61 punktów na 100) i uzyskał najwyższe wyniki w takich ważnych dla dziedzinach jak budżet, zarządzanie majątkiem, inwestycje oraz rozwój i administracja, a zdrowie i opieka społeczna również zostały ocenione powyżej średniej w porównaniu z innymi samorządami.

Mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść w ubiegłym roku zyskała uznanie międzynarodowe. W kwietniu została uroczyście odznaczona nagrodą „Za zasługi dla Polski i dla Polaków poza granicami kraju”. Nagrody te przyznaje od 1995 roku TVP Polonia, a jej laureatami są osoby najbardziej zasłużone w dziedzinach kultury, sztuki, edukacji i sportu, które swoimi osiągnięciami promują Polskę i Polaków na świecie.

Kolejne wydarzenie, jedno z najbardziej głośnych w 2019 r., sprawiło, że rejon wileński stał się znany na całym świecie – Rekord Guinnessa w skali świata osiągnięty przez uczniów z rejonu wileńskiego! Uczniom z rejonu wileńskiego i Polski udało się wspólnie ustanowić rekord poprzez udział w największej światowej lekcji o nowych technologiach odbywającej się w tym samym czasie. W lekcji uczestniczyło 1793 uczniów z 64 szkół, w tym z 29 szkół z rejonu wileńskiego: polskich i litewskich.

Wysokie, 13. miejsce, zajął samorząd rejonu wileńskiego w Indeksie Dobrobytu Samorządów. Ranking opublikowano 11 grudnia. Autorzy zestawienia poddali ocenie wszystkie 60 samorządów na Litwie. Samorząd rejonu wileńskiego uzyskał 4 punkty. Dla porównania: liderowi zestawienia Neryndze przyznano 6,3 pkt, zaś samorządowi m. Wilna, które plasuje się na miejscu drugim – 6,2 pkt. Autorzy indeksu z kolei wysoko ocenili rejon wileński pod względem demografii. Za tę dziedzinę samorządowi przyznano 7,7 pkt, co plasuje rejon wileński na 3. miejscu. W dziedzinie demografii rejon wileński wyprzedził stolicę. 9. miejsce przyznano samorządowi rejonu wileńskiego w kategorii „Żywotna gospodarka”, zaś w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego samorząd plasuje się na miejscu 15.

W roku 2019 miejscowości Niemież przyznano tytuł „Małej Stolicy Kultury Litwy 2019”. Ważną wiadomością jest również to, że tradycja wicia palm na Wileńszczyźnie została wpisana do księgi niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy. Odtąd palmy z rejonu wileńskiego uzupełnią katalog 22 innych wartości kulturowych Litwy. Wyplatanie palm na Wileńszczyźnie zyskało na Litwie status narodowy.

Inf. samorządu rejonu wileńskiego

Na zdjęciu: palmy wileńskie mają na Litwie status bogactwa narodowego

<<<Wstecz