Prezentacja „Mobilnego Listonosza” w Solecznikach

20 listopada Soleczniki odwiedził kierownik działu sieci Poczty Litewskiej Jonas Sadauskas. W samorządzie solecznickim urzędnik zapoznał władze rejonowe oraz starostów gmin z nową usługą pocztową „Mobilny Listonosz”. Nowy projekt jest już realizowany na terenie 12 litewskich samorządów, gdzie Poczta Litewska dokonała reformy własnej sieci placówek wiejskich. Od stycznia przyszłego roku taka usługa zostanie wdrożona również w rejonie solecznickim. Będzie świadczona mieszkańcom Kamionki, Butrymańc, Czużekampi, Dajnowa, Koleśnik, Poszek, Turgiel, Cieciańców, gdyż znajdujące się w tych miejscowościach oddziały poczty ulegną reorganizacji. Zmiany nie będą dotyczyły pozostałych oddziałów poczty – w Solecznikach, Jaszunach, Ejszyszkach, Białej Wace i Dziewieniszkach.

Pracownicy przekształcanych oddziałów poczty otrzymają samochody służbowe, które będą wyposażone w sprzęt potrzebny do oferowania usług.

A. K.

<<<Wstecz