25. edycja konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”

To nie zawód, a misja

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie 20 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”. Organizatorem konkursu, klasyfikującego i wyłaniającego najlepsze polskie szkoły na Litwie, jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

– Szkoła i nauczyciel to opora polskości, opora nauczania języka ojczystego i kultury, opora zachowania tożsamości narodowej, dlatego we wszystkie czasy szkoła była ściśle związana z losami narodu, tym bardziej tu, na Wileńszczyźnie. Dlatego przed 25 laty w odrodzonym państwie litewskim pomyśleliśmy o tym, aby uaktywnić działalność szkół, nauczycieli, ażeby zaakcentować ich ważność w zachowaniu polskości i języka ojczystego – podczas uroczystości powiedział Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Dodał, że jednym z pomysłodawców konkursu był ówczesny konsul generalny Ambasady RP w Wilnie Dobiesław Rzemieniewski.

W pierwszych edycjach konkursu typowano szkoły na podstawie tego, ilu maturzystów dostało się na studia, gdyż były egzaminy wstępne na uczelnie. Z biegiem lat zachodziły zmiany w systemie oświaty, wprowadzono państwowe egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów, więc zmieniały się też kryteria zestawienia „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”.

Obecnie „Macierz Szkolna” typuje szkoły na podstawie zdawania matury, uwzględniając ogółem 17 kryteriów. Prezes „Macierzy Szkolnej” jest świadom tego, że ranking nie ukazuje pełnego obrazu szkoły. Bo nie uwzględnia spraw wychowawczych, a które, jak podkreślił, w polskich szkołach na Litwie są na wysokim poziomie, obejmujące wartości patriotyczne i chrześcijańskie.

Podsumowując ćwierćwiecze konkursu, Kwiatkowski zwrócił uwagę na pewne tendencje. A mianowicie, że z roku na rok coraz lepiej zdawany jest egzamin z języka angielskiego i wybiera go coraz więcej maturzystów. Ponadto dobrze zdawany jest egzamin z języka rosyjskiego i polepszają się wyniki egzaminów z matematyki i informatyki. Natomiast ubolewa, że, jak i w całym kraju, „jest źle” z przedmiotami przyrodniczymi: fizyką, chemią, biologią, a także geografią, bo egzaminy z tych przedmiotów, jak podkreślił, „zdają jednostki”.

Z rankingu też wynika, że powstała grupa szkół, która w corocznym zestawieniu zajmuje wysokie miejsca i grupa szkół, plasująca się przeważnie na dole tabeli. I że rotacja między nimi jest nieznaczna. To, zdaniem prezesa „Macierzy Szkolnej”, powinno skłonić dyrekcje i nauczycieli tych ostatnich szkół do zastanowienia się. Zwrócił też uwagę na to, że w wielu szkołach są silni „przedmiotowcy”, co bardzo cieszy, którzy co roku mają maturzystów, zdających egzaminy państwowe.

Kwiatkowski wskazał też na pogarszające się rokrocznie wyniki egzaminu z języka państwowego, który od 2013 roku jest ujednolicony dla uczniów ze szkół litewskich i mniejszości narodowych. Z 12 proc. niezdanych w 2013 r. do 24 proc. w 2019 r. Prezes apelował do władz samorządów, dyrekcji szkół i nauczycieli języka litewskiego, aby głośno mówili o tym problemie.

Uroczystość podsumowania konkursu zgromadziła nie tylko społeczność szkolną, ale też patronujących szkołom przedstawicieli samorządów Wileńszczyzny i wiernych przyjaciół polskiego szkolnictwa na Litwie. Byli też obecni reprezentanci wielu polskich organizacji społecznych, w tym Związku Polaków na Litwie na czele z wiceprezes Renatą Cytacką.

Poseł z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin Czesław Olszewski przekazał zebranym i wszystkim nauczycielom życzenia od frakcji sejmowej AWPL-ZChR oraz lidera tej partii, europosła Waldemara Tomaszewskiego.

O tym, że nauczyciele polskich szkół poza Polską pełnią wyjątkową misję – wychowują kolejne pokolenia Polaków, przekazują wiedzę, mówił kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, konsul Marcin Zieniewicz. – Ale w przypadku nauczycieli polskich poza granicami kraju, na Litwie, jest to także zadanie wychowania patriotycznego i przekazanie naszych tradycji narodowych. Serdecznie za to Państwu dziękujemy – powiedział konsul.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść w swoim przemówieniu podziękowała nauczycielom za oddaną pracę w kształceniu dzieci, krzewieniu polskości i pielęgnowaniu tożsamości narodowej. Podkreśliła, że praca nauczyciela to nie zawód, a misja. Przywołała wypowiedź papieża Franciszka, który powiedział, że wykonywanie zawodu nauczyciela jest realizacją miłości bliźniego, bo dla pedagoga bliźnim są właśnie jego uczniowie.

Po raz 17. wyróżnione zostały też najlepsze szkoły podstawowe. Tradycyjnie wyróżnieni zostali również nauczyciele. W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu miano najlepszego nauczyciela przypadło w udziale pedagogom, których uczniowie wykazali się wysokimi wynikami na egzaminach państwowych.

Podczas uroczystości program artystyczny zaprezentowali uczniowie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Wg L24.lt

Na zdjęciu: dyrektorzy wyróżnionych szkół
Fot.
Wiktor Jusiel

<<<Wstecz