W rejonie wileńskim zwiększa się liczba uczniów

Podczas gdy inne samorządy na Litwie odnotowują spadek liczby mieszkańców, w rejonie wileńskim populacja ludności stale rośnie.

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców notowane jest również zwiększenie liczby uczniów. Jednym z powodów skoku liczby uczniów jest optymalnie zbudowana sieć szkół w rejonie. Rejon wileński jest samorządem wielonarodowym, z odpowiednią liczbą placówek oświatowych, oferujących edukację w różnych językach. Samorząd rejonowy tak zorganizował sieć szkół, by mógł wszystkim uczniom rejonu zapewnić możliwość pobierania nauki w swoim języku ojczystym (litewskim, polskim, rosyjskim) i jak najbliżej domu.

Więcej pierwszoklasistów

W bieżącym roku szkolnym, w porównaniu z rokiem 2015/2016, liczba pierwszoklasistów w szkołach rejonu wileńskiego zwiększyła się o 6 proc. W roku szkolnym 2015/2016 do klas pierwszych uczęszczało 701 pierwszoklasistów, w kolejnym – 768, następnym – 732, zaś w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych przyszło 746 pierwszoklasistów. Z kolei 1 września bieżącego roku progi szkół w rejonie wileńskim przekroczyło nawet 836 pierwszoklasistów.

Ogólna liczba uczniów w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego również się zwiększyła – o 220 uczniów. W porównaniu z innymi samorządami, w rejonie wileńskim notowany jest wzrost liczby uczniów w szkołach ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2018/2019 w samorządzie działało 39 szkół ogólnokształcących. 24 z nich to gimnazja, w tym 17 polskie. W rejonie edukację oferuje 10 szkół podstawowych, jedna szkoła podstawowa - ośrodek wielofunkcyjny, 2 szkoły początkowe, 2 szkoły-przedszkola. Na terenie samorządu działają ponadto 24 placówki edukacji nieformalnej: 9 przedszkoli, 10 żłobków-przedszkoli, 1 ośrodek wielofunkcyjny, szkoła sztuk pięknych, szkoła muzyczna, szkoła sportowa. Ogółem 63 placówki oświatowe.

Z uwagi na fakt, że w samorządzie rejonu wileńskiego oświata jest dziedziną priorytetową, na jej finansowanie kierowana jest niemal połowa środków z budżetu. Edukacja jest dodatkowo finansowana również z innych źródeł, m. in. w ramach specjalnej subwencji docelowej na potrzeby edukacyjne.

– Wpływ na wzrost liczby uczniów mają nie tylko zachodzące procesy migracyjne. Jest to głównie efekt działań, starań i nieustannych zabiegów samorządu rejonu wileńskiego. Sieć szkół jest zbudowana optymalnie, świetnie działa system dowozu uczniów, w szkołach działają świetlice, niemal we wszystkich placówkach oświatowych stworzone są etaty dla pracowników stołówek, co oznacza, że nasze dzieci na miejscu, w swojej szkole mogą tanio i zdrowo zjeść – ocenia działania samorządu w dziedzinie nauczania kierownik samorządowego Wydziału Oświaty Zofia Siegień.

Wg vrsa.lt

<<<Wstecz