Rok patrona szkoła uwieńczyła koncertem

Moniuszko dawniej i teraz

Koncert „Moniuszko dawniej i teraz” w Szkole Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach uwieńczył obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki na Litwie. Wydarzenie zorganizował Instytut Polski w Wilnie wspólnie z polskimi i litewskimi partnerami.

Szkoła muzyczna w Solecznikach została założona w 1975 roku. Nie miała własnego pomieszczenia, toteż musiała korzystać z gościnności szkoły ogólnokształcącej (dzisiejszego Gimnazjum im. J. Śniadeckiego). W pierwszych latach pracy brakowało nie tylko instrumentów, ale i kadry pedagogicznej. Nastały lepsze czasy dla placówki wraz z rokiem 1977, po wybudowaniu w centrum rejonowym nowego szpitala. Swoje stare lokum – pałac Wagnerów – placówka zdrowotna ustąpiła krzewicielom wiedzy i sztuki. Zgodnie z rozporządzeniem ówczesnych władz rejonowych, do remontu zrujnowanego budynku zostały włączone praktycznie wszystkie istniejące w rejonie organizacje. Każda otrzymała po jednym pokoju, który musiała doprowadzić do stanu używalności. Wraz z uzyskaniem własnego pomieszczenia w szkole zwiększyła się liczba uczniów, nabyto wiele nowych instrumentów, w tym – fortepian koncertowy, utworzono klasę instrumentów smyczkowych oraz wydziały plastyki i choreografii. Rozwój placówki umożliwił uzyskanie statusu Szkoły Sztuk Pięknych. Dzisiaj działają w niej trzy wydziały: muzyki, plastyki i choreografii. W roku 2000 placówce nadano imię słynnego kompozytora polskiego Stanisława Moniuszki.

 

Obecnie chętnych zdobywania wiedzy z dziedziny sztuki jest znacznie więcej niż szkoła może przyjąć. Bynajmniej nie są to sami solczanie. O naukę tu stara się wiele dzieci również z okolicznych wsi. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie wszystkie mogą się dostać. Najbardziej obleganymi kierunkami tradycyjnie są klasy fortepianu i akordeonu, a także choreografia. Zważywszy na trójjęzyczność rejonu, nauczanie w szkole odbywa się w dogodnym dla każdego ucznia języku. W ciągu 44 lat istnienia Szkołę Sztuk Pięknych w Solecznikach ukończyło ponad 400 absolwentów. Prawie stu z nich związało swe życie ze sztuką.

Przed laty, w ramach obchodów 190-lecia urodzin Stanisława Moniuszki w szkole została odsłonięta tablica pamiątkowa na cześć kompozytora. Autorem rzeźby jest wileński artysta Romualdas Arūnas Kunca. Szkoła muzyczna od lat organizuje także własny międzynarodowy Festiwal-Konkurs Polskiej Muzyki Instrumentalnej i Wokalnej im. St. Moniuszki.

W koncercie poświęconym ojcowi opery polskiej wystąpili artyści z Polski: Anna Budzyńska (sopran), Laura Kluwak-Sobolewska (fortepian) oraz kwartet puzonowy TrombQuartet. Utwory Moniuszki – jego pieśni i arie operowe na sopran – były wykonane w oryginale, z fortepianem oraz w aranżacjach na kwartet puzonowy i głos, przygotowanych przez wybitną polską kompozytorkę młodego pokolenia – Ewę Fabiańską-Jelińską.

Andrzej Kołosowski

Na zdjęciach: występy artystów Polski – Anna Budzyńska (sopran) i Laura Kluwak-Sobolewska (fortepian);
…oraz kwartet puzonowy TrombQuartet
Fot.
autor

<<<Wstecz