XXIII Festiwal Piosenki Białoruskiej

Z „Ranicą” w Solecznikach

28 września w Centrum Kultury w Solecznikach odbył się XXIII Festiwal Piosenki Białoruskiej. W imprezie muzycznej wzięły udział zarówno zespoły folklorystyczne z Litwy, jak też Łotwy i Białorusi. W roli organizatora festiwalu wystąpiło Centrum Kultury Białoruskiej „Ranica” w Solecznikach.

Po raz pierwszy festiwal piosenki białoruskiej został zorganizowany w Solecznikach w 1996 roku. Pomysłodawcą imprezy muzycznej oraz głównym organizatorem był nieżyjący już Piotr Molofej. To właśnie z jego inicjatywy w rejonie solecznickim powstało Centrum Kultury Białoruskiej.

W pierwszej części festiwalowego koncertu wystąpiły białoruskie zespoły z Litwy i Łotwy. Ziemię litewską reprezentowały zespoły „Ranica” z Solecznik, „Suzorje” i „Switanak” z Wisagini, „Zarnica” z Szawel, „Siabryna” z Wilna, „Kupalinka” z Kłajpedy, łotewską – „Praleski” z Dyneburga. Dla artystów festiwal to możliwość zaprezentowania swoich umiejętności solecznickiej publiczności, ale też spędzenia czasu w rodzimym białoruskim otoczeniu.

Obecni na święcie białoruskiej piosenki goście honorowi – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ambasady Republiki Białoruś na Litwie Walery Baranowski, przewodniczący Zrzeszenia Białoruskich Organizacji Litwy Nikołaj Łogwin, wicemer rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz podziękowali artystom oraz Centrum Kultury Białoruskiej w Solecznikach za wspaniały koncert.

– Bardzo się cieszymy, że festiwal białoruskiej piosenki po raz trzeci odbywa się w Solecznikach. Tego typu imprezy oprócz Solecznik, regularnie są przeprowadzane w Wilnie, Kłajpedzie oraz Wisagini. Jestem przekonany, że folklor jest częścią naszej historii, a historia nie może wyjść z mody. Ona była, jest i pozostaje z nami. Każdy naród posiada własne piosenki, które łączy jedno – miłość do Ojczyzny, języka i kultury. Bardzo ważne jest także to, że piosenka ludowa potrafi łączyć ludzi różnych narodowości, żyjących w sąsiedztwie od wieków – powiedział szef białoruskiej misji dyplomatycznej Baranowski.

Wicemer rejonu Pietkiewicz zapewniła uczestników święta, że rejonowe władze będą nadal wspierać poczynania Centrum Kultury Białoruskiej w Solecznikach i rozwój kulturalny mniejszości narodowych zamieszkałych na Ziemi Solecznickiej.

– Dzisiejszy koncert jest najlepszym dowodem bogactwa naszego rejonu – jego wielonarodowości. W rejonie solecznickim od wieków mieszkają obok siebie Polacy, Litwini i Białorusini. Kultura trzech narodów tworzy swoistą atmosferę, która wyróżnia rejon solecznicki spośród innych regionów Litwy. Na wszystkich rejonowych imprezach kulturalnych występują zespoły folklorystyczne z Białorusi. Tak jak i dzisiaj są one owacyjnie przyjmowane przez solecznicką publiczność – powiedziała wicemer.

W drugiej części festiwalowego święta publiczność obejrzała koncert w wykonaniu zasłużonego dla kultury białoruskiej zespołu folklorystycznego „Pińska szlachta” (Białoruś). Artyści zespołu, działającego przy Kolegium Muzycznym w Pińsku, zaprezentowali publiczności wiązankę piosenek ludowych i tańców białoruskiego Polesia.

Na zakończenie festiwalu prezydent Zrzeszenia Białoruskich Organizacji na Litwie Łogwin oraz ambasador Baranowski za pracę na rzecz kultywowania kultury białoruskiej grupie przedstawicieli białoruskich organizacji społecznych wręczyli dyplomy honorowe.

Festiwal piosenki białoruskiej w Solecznikach, któremu także towarzyszyła wystawa malarska „Skarby rodzimego kraju” autorstwa malarzy Wiktora, Tatiany i Olgi Lukjanów, odbył się przy wsparciu finansowym Ambasady Republiki Białoruś na Litwie, Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy rządzie RL, samorządu rejonu solecznickiego.

Andrzej Kołosowski

Na zdjęciu: „Ranica” w Solecznikach aktywnie propaguje białoruską kulturę
Fot.
autor

<<<Wstecz