Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego

Opłaty dla indywidualnych przedsiębiorców

27 września odbyło się kolejne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego. Deputowani rozpatrzyli 21 kwestii dotyczących polityki finansowej, samorządowej, gospodarczej i socjalnej. Rada wydała zgodę na realizację projektu renowacji ul. P. Wędziagolskiego w Zawiszańcach (gmina solecznicka). Większa część środków finansowych (80 proc.) ma pochodzić z europejskich funduszy strukturalnych. 20 proc. wydatków projektowych zostanie sfinansowanych z budżetu samorządowego.

Ponadto radni zatwierdzili stałą wysokość opłaty dla indywidualnych przedsiębiorców pracujących na podstawie zaświadczenia. Uwzględnione zostały zniżki (od 10 do 30 proc.) w opłacie za zaświadczenie dla osób w wieku emerytalnym, bezrobotnych, rodziców wielodzietnych, młodzieży akademickiej, mistrzów sztuki ludowej.

A. K.

<<<Wstecz