Pamięci Heleny Noreikienė

Po ciężkiej chorobie 31 sierpnia 2019 r. zmarła Helena Noreikienė (z domu Mickiewicz), wieloletnia nauczycielka Wileńskiej Szkoły Średniej nr 19, dziś Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Poświęciła tej szkole i uczniom 50 lat swego życia.

Helena Mickiewiczówna urodziła się 15 października 1930 roku. Dzieciństwo i młodość były najtrudniejszym okresem w Jej życiu. Pochodziła z zamożnej rodziny, mającej swe dobra w majątku pod Duksztami. Jednak wojna zniweczyła wszystko. W 1945 roku ojca zesłano do Workuty. Cała rodzina przez nowe władze została wygnana z majątku – wyszli tak, jak stoją. Tułali się po znajomych, ale do polskiej szkoły za wszelką cenę Lusia (tak Ją nazywali w rodzinie i koledzy) uczęszczała. Szkołę Średnią nr 5 ukończyła w roku 1951 (dziś Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela). Po ukończeniu studiów w Instytucie Pedagogicznym na kierunku biologii i chemii, a z czasem zdobyła też specjalność nauczyciela geografii, od pierwszego roku rozpoczęła pracę w polskiej szkole nr 19. Była lubiana przez uczniów i kolegów nauczycieli za swoją serdeczność, optymizm życiowy, wyrozumiałość. Była też nieodzowną w spotkaniach czerwcowych absolwentów szkoły. Tutaj też zawsze miała wiele do powiedzenia i wspomnień. Pozostawiła po sobie piękną pamięć jako Nauczyciel i jako Polka.

Podzielamy ból całej Rodziny z powodu utraty Mamy, Babci i Prababci. Niech Jej ziemia lekką będzie, a Pan otoczy Ją swoją opieką. Pamięć dobrych uczynków nie ginie, a taką była nasza Lusia.

Towarzystwo Absolwentów Zawsze Wierni „Piątce”

<<<Wstecz