Oświata zawsze jest priorytetem

268 pierwszoklasistów przekroczyło w tym roku próg szkolny placówek oświatowych, należących do samorządu rejonu solecznickiego. Minimalny wzrost liczby pierwszaków, nie zważając na reorganizację dwóch szkół podstawowych powoduje, że liczba uczniów praktycznie pozostaje na tym samym poziomie.

Tradycyjna narada dyrektorów rejonowych przedszkoli, szkół i gimnazjów z udziałem kierownictwa rejonowej oświaty i władz samorządowych, stała się dobrą okazją do podsumowania wyników ubiegłego roku szkolnego, określenia zadań na rok bieżący oraz omówienia istniejących problemów.

Od 1 września br. zaprzestają samodzielną działalność szkoły podstawowe w Małych Solecznikach i Poszkach. Z uwagi na małą liczbę dzieci w placówkach będą kompletowane tylko klasy początkowe, natomiast same wiejskie szkółki zostaną odpowiednio filiami Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz gimnazjum „Rytas” w Dziewieniszkach.

Mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz kierownik samorządowego Wydziału Oświaty Regina Markiewicz podziękowali już emerytowanym dyrektorkom Danucie Bućko (Małe Soleczniki) oraz Birutė Žibortienė (Poszki) za wieloletnią pracę na rzecz oświaty. Oprócz reorganizacji dwóch szkół wiejskich w nowym roku szkolnym nie będą utworzone klasy początkowe w Gierwiszkach i Jurgielanach.

Zabierając głos podczas narady pedagogicznej mer rejonu solecznickiego odnotował, że oświata była, jest i pozostaje priorytetowym kierunkiem polityki samorządowej.

– System rejonowej oświaty na nowy rok szkolny jest już ustalony. Cieszy, że liczba uczniów w szkołach praktycznie nie maleje. Dla samorządu oświata zawsze jest priorytetem. Nie zważając na trudności budżetowe znajdujemy środki na jej dofinansowanie, wiele działamy na płaszczyźnie renowacji placówek oświatowych. Uważam, że w oświacie należy stawić nacisk przede wszystkim na jakość nauczania i wychowania. Można mówić dużo o tym, że nie zawsze pozytywny wpływ wywierają na szkolnictwo reformy i działania polityków krajowych, ale należy pamiętać też o tym, że dużo zależy od nas samych. Są problemy, które wymagają naszej większej uwagi – powiedział mer samorządu rejonu, wskazując na wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego z języka litewskiego.

Dwadzieścia pięć „setek” z egzaminów maturalnych mają na swoim koncie tegoroczni maturzyści rejonu solecznickiego. Najwięcej „setek” (21) absolwenci otrzymali na egzaminie z języka rosyjskiego, 2 – z języka litewskiego oraz po jednej – z fizyki i chemii. Najwięcej osób (146) zdawało egzamin państwowy z języka rosyjskiego. Skuteczność na sprawdzianie wiedzy z języka Puszkina i Dostojewskiego wyniosła 100 proc. Także stuprocentowo solczanie zdali egzaminy państwowe z geografii (6 osób), technologii informatycznych (11 osób), chemii (15 osób), biologii (28 osób). Egzaminu z historii nie zdało 2 maturzystów z 65, matematyki 34 ze 110, angielskiego jeden ze 100, języka niemieckiego jeden z 4, języka litewskiego 42 ze 115. Wyniki egzaminów maturalnych uwzględniają oceny działających w rejonie gimnazjów zarówno podległych samorządowi, jak też ministerstwu oświaty.

Statystyka pokazuje naszą smutną rzeczywistość – wyniki egzaminu z języka państwowego. Z tym ostatnim nie poradziło sobie 35,8 proc. maturzystów samorządowych gimnazjów (litewskich, polskich i rosyjskich). Nie ma także powodów do dumy Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach, sztandarowa szkoła oświatowa ministerstwa w rejonie. Egzamin państwowy z języka litewskiego nie złożyło 29,63 proc. maturzystów tej placówki oświatowej. Jest to znacznie gorszy wynik, w porównaniu z samorządowym Gimnazjum im. S. Rapolionisa w Ejszyszkach, gdzie sprawdzian państwowy z języka litewskiego pomyślnie, w 100 proc., złożyła cała dziesiątka maturzystów. Minimalnie gorszy wynik uzyskało polskie gimnazjum w Ejszyszkach, gdzie z egzaminem z języka litewskiego poradziło 10 z 11 absolwentów. Wynik ten bez wątpienia jest godny nie tylko pochwały, ale i naśladowania przez wszystkie gimnazja, niezależnie od statusu i założyciela.

Na zdjęciu (od lewej): Zdzisław Palewicz, Birutė Žibortienė, Danuta Bućko, Regina Markiewicz

<<<Wstecz