Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Przez gwiazdy do Złotej Wici

W ostatni piątek miesiąca, 30 sierpnia, radni samorządu rejonu wileńskiego zebrali się na posiedzenie, na którym omówiono i podjęto ważne dla mieszkańców rejonu decyzje. W posiedzeniu uczestniczył również doradca Przedstawiciela Rządu na Okręgi Wileński i Olicki Rokas Jonikas, pracownicy administracji samorządu, starostowie gmin oraz zainteresowani mieszkańcy rejonu wileńskiego.

Na początku posiedzenia Rady podjęto szereg aktualnych decyzji w dziedzinie oświaty. Decyzją Rady uściślono liczbę uczniów w każdej klasie i liczbę klas w placówkach ogólnokształcących samorządu rejonu wileńskiego oraz liczbę uczniów pobierających naukę według programu nauczania wczesnoszkolnego i liczbę grup nauczania przedszkolnego na rok szkolny 2019-2020. Zatwierdzono również odnowiony program nauczania przedszkolnego dla przedszkola w Bujwidziszkach. Kolejna aktualna decyzja dotyczyła grup nauczania w przedszkolu w Pogirach. W przedszkolu tym, zgodnie ze zmianą dodatku do decyzji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-87 z dnia 29 marca 2019 roku „O zatwierdzeniu modeli organizowania nauczania wczesno­szkolnego w placówkach oświatowych samorządu rejonu wileńskiego”, zamiast 3 grup nauczania wczesnoszkolnego, realizujących działalność według modeli II (2 grupy) i IV (1 grupa) organizowania kształcenia przedszkolnego zatwierdzono 4 grupy nauczania wczesnoszkolnego, które będą działały według modelu IV organizowania nauczania wczesnoszkolnego.

Radni zatwierdzili również regulamin Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz określili tryb organizowania wyborów przedstawicieli młodzieży i delegowania ich do Rady ds. Młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego. Radni zatwierdzili również zbiór skonsolidowanych sprawozdań finansowych samorządu rejonu wileńskiego za rok 2018 oraz upoważnienie zgodnie z przewidzianym ustawowo trybem dyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego do zatwierdzania zbiorów sprawozdań finansowych placówek budżetowych oraz funduszu zasobów samorządu rejonu.

Przyjęto również 3 ważne projekty inwestycyjne dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii (słońca, wiatru, energii geotermalnej, biopaliwa i in.). Projekty te zostaną zrealizowane w Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka w Kowalczukach (modernizacja systemu grzewczego), w przedszkolu w Niemenczynie (zainstalowanie kolektora słonecznego lub pompy ciepła do grzania wody oraz baterii słonecznych do produkcji prądu) oraz w budynku administracyjnym starostwa sużańskiego (modernizacja systemu grzewczego). Zakłada się, że realizacja projektów przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zmniejszania wydatków na ogrzewanie.

Ważną decyzję podjęto w sprawie dworku w Mozuryszkach. Postanowiono kapitalnie wyremontować dworek, w tym – budynek gospodarczy. Planowane jest tu założenie centrum dawnego rzemiosła.

W celu zmniejszenia różnic w stanie zdrowia mieszkańców oraz poprawy mieszkańcom rejonu dostępu do usług lekarza rodzinnego postanowiono wspierać studia studenta-rezydenta (lekarza rodzinnego) na uniwersytecie na Litwie oraz zmotywować jego do zdobycia wykształcenia i odbycia rezydentury w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego. Zatwierdzono również Specjalny Program Wspierania Zdrowia Publicznego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na rok 2019.

Rada podjęła również ważną dla rolników decyzję. W celu zmniejszenia strat doznanych przez rolników rejonu wileńskiego, którzy mieli zadeklarowane w rejonie wileńskim zasiewy i użytki rolne, podjęto decyzję o zmniejszeniu o 50 procent podatku gruntowego. Decyzję podjęto w związku z tym, że kwietniowa susza i porywiste wiatry w sposób nieodwracalny uszkodziły zasiewy.

Na zakończenie posiedzenia Rady podjęto szereg decyzji w sprawie przedłużenia i przekształcenia tras ulic, nadania im nazw oraz sformowania do potrzeb społecznych terytorium we wsi Skojdziszki gminy niemieskiej – planowane jest tu rozszerzenie terytorium parku.

Rada podjęła również decyzję o zgłoszeniu do Nagrody „Złotych Wici” mieszkającego w rejonie wileńskim astronoma-amatora, aktywnego społecznika Henryka Sielewicza. Zapalony entuzjasta astronomii mieszka w gminie ławaryskiej, gdzie urządził domowe obserwatorium z profesjonalnym sprzętem do obserwowania ciał niebieskich. Wieloletnie obserwacje nie były bezowocne – pan Henryk stał się przypuszczalnie pierwszym na Litwie odkrywcą nowej gwiazdy. Nowej gwieździe nadano nazwę „Sielewicz 1”. Znany jest również szeroko ze względu na swoje zamiłowanie do fotografowania nocnego nieba, zjawisk astronomicznych i przyrody. Jest laureatem nagrody ufundowanej przez miesięcznik „Aviacijos pasaulis”. Uhonorowany też został przez administrację samorządu rejonu wileńskiego premią za wkład w rozwój wspólnoty wsi Słoboda – jest współautorem książki o tej wsi.

Na podstawie vrsa.lt

<<<Wstecz