Rozpoczął się nowy rok szkolny

W świat wiedzy z szybkością ferrari

Naukę w szkołach we wrześniu rozpoczęło 322 tysiące uczniów, wśród nich – 29 tysięcy poszło do klas pierwszych. Do polskich szkół przyszło około 12 tysięcy uczniów; do klas pierwszych 1089 (jest to nieco więcej niż w roku ubiegłym – 936). Wszyscy uczniowie klas pierwszych polskich szkół otrzymali plecaki z wyprawką, natomiast do końca października, rodzice pierwszoklasistów mają otrzymać stypendium finansowe, tzw. Bon Pierwszaka, w wysokości 500 złotych w darze od Państwa Polskiego.

Radośnie rok szkolny rozpoczęła polska społeczność Wileńszczyzny – Szkoła im. Szymona Konarskiego rozpoczęła naukę po raz pierwszy jako gimnazjum, zachowując nauczanie od klasy 1. do 12.; natomiast „Mickiewiczówka” już drugi rok z kolei wystartowała z mianem Liceum im. Adama Mickiewicza. Podobnie jak przed laty placówka na Krupniczej otrzymała status gimnazjum jako pierwsza polska szkoła, tak i teraz jest to pierwsze i, jak na razie, jedyne polskie liceum.

Po raz pierwszy przemówił do uczniów prezydent Gitanas Nausėda. Uczynił to w Progimnazjum im. Jonasa Basanavičiusa w Wilnie. Zdobywanie wiedzy porównał do silników samochodowych: „Jeśli będziecie się lenić, czegoś nie nauczycie się, opuścicie najpiękniejsze lata swojego życia i wtedy wsiądziecie do złego samochodu, którego silnik źle pracuje i który trudno uruchomić”. Z kolei pilność w nauce porównał do jazdy porsche lub ferrari, w których to autach można rozwinąć „ogromną prędkość na drodze swojego życia”.

Zielone światło na podręczniki z Polski

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego stanowisko wiceministra oświaty, nauki i sportu objęła Polka – Jolanta Urbanowicz, międzynarodowy ekspert w dziedzinie edukacji. Jeszcze jako doradca społeczny ministra oświaty Algirdasa Monkevičiusa zajmowała się problemami szkolnictwa polskiego na Litwie. A jest to m. in. nauczanie języka litewskiego w szkołach nielitewskich, status języka polskiego, podręczniki, kształcenie kadry pedagogicznej. Jedną z pozytywnych zmian, jej zdaniem, jest podpisana przez ministra Monkevičiusa decyzja, że szkoły z polskim językiem nauczania mogą korzystać z podręczników do języka polskiego wydanych w Polsce.

Jak zapewnia Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”, w najbliższym czasie do polskich szkół trafią podręczniki do języka polskiego i literatury dla klas 4-9.

– Najprawdopodobniej podręczniki trafią do placówek w drugiej połowie września. Warto podkreślić, że podręczniki w Polsce są tańsze niż na Litwie – zauważył Kwiatkowski. Natomiast zaadaptowany podręcznik dla klasy pierwszej, przygotowany dla potrzeb szkół polskich, który miałby powstać w ramach ustaleń międzyresortowych Polski i Litwy, w tym roku jeszcze nie trafi do pierwszoklasistów.

Katolicka placówka w Wilnie

W stolicy rok szkolny rozpoczęło ponad 120 szkół. W szkolnych ławkach zasiadło ponad 65 tysięcy uczniów, z nich ok. 6,5 tys. w klasie pierwszej.

W Poszyłajciach z inicjatywy archidiecezji wileńskiej została otwarta nowa katolicka placówka edukacyjna. Na terenie powstającego kościoła parafialnego pw. św. Jana Pawła II zbudowano szkołę-przedszkole. W tym roku szkolnym otwarto pion przedszkolny – działają tu grupy przedszkolne i przygotowawcza (tzw. zerówka). Za rok naukę rozpoczną w niej uczniowie klas początkowych. Organizację edukacji powierzono Szkole św. Józefa w Wilnie (katolicka szkoła w wileńskiej dzielnicy Jerozolimka).

Placówka została tak zaprojektowana, że pełni również funkcję ośrodka duszpasterskiego. Mszę św. 2 września w kaplicy celebrował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Odtąd wierni parafii św. Jana Pawła II, zanim zbudują kościół, będą się spotykali na modlitwie w tej właśnie kaplicy.

Szczególnie świątecznie u Konarskiego i Mickiewicza

Uroczyście brzmiał dzwonek podczas apelu w nowym Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Słowa dyrektora Walerego Jaglińskiego – Od dzisiejszego dnia nazywamy się Gimnazjum imienia Szymona Konarskiego – zostały przyjęte burzą oklasków zgromadzonej społeczności: uczniów, rodziców i nauczycieli. – Ten rok jest dla nas szczególny, bowiem po czterech latach znów możemy samodzielnie kształcić dwa starsze poziomy klas gimnazjalnych oraz drukować świadectwa dojrzałości z nazwą naszej szkoły. (…) Nie poddaliśmy się i jestem pewien, że nie spoczniemy na laurach, a będziemy podążać coraz dalej i dalej – podkreślił dyrektor, kierując słowa uznania i w kierunku rodziców, i do przedstawicieli samorządu oraz władz Litwy za okazane wsparcie i pomoc w dążeniu do uzyskania statusu gimnazjum.

Na uroczystość przybył do placówki minister spraw zagranicznych RL Linas Linkevičius oraz wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė, którzy zawsze kibicowali staraniom o miano „długiego gimnazjum”. – Gratuluję szkole uzyskania statusu „długiego gimnazjum”. Jest to pozytywna ocena wykonywanej przez was pracy. Można to określić jako nowy obowiązek dobrego kształcenia młodzieży. Życzę wszystkiego najlepszego w życiu i w szkole! – podkreślił szef MSZ.

Tamošiūnaitė podkreśliła, że cztery lata wspólnej pracy i determinacji – środowiska nauczycieli, rodziców, samorządowców – przyniosły pożądany owoc. – Niejednokrotnie, odwiedzając waszą placówkę, podkreślałam, iż tu panuje szczególnie rodzinna i ciepła atmosfera. Dlatego pierwszoklasiści, którzy przekroczyli dzisiaj szkolny próg, będą tutaj dobrze się czuli – mówiła wicemer stolicy, przywołując słowa św. Jana Pawła II, że szkoła to „szczególny dom rodzinny, w którym kształtują się najważniejsze wartości”.

Pewne nowiny czekały również społeczność „Mickiewiczówki”. Pierwszy dzwonek zabrzmiał tutaj dla 430 uczniów. W tym roku powróciły klasy pierwsze. Naukę rozpoczęło 19 pierwszoklasistów. Kolejna zmiana zaszła w kadrach: ze stanowiska dyrektora zrezygnował Czesław Dawidowicz, który funkcję tę pełnił 40 lat. Odtąd będzie wyłącznie nauczycielem matematyki. Uczniów i nauczycieli podczas apelu powitała pełniąca obowiązki dyrektora Iwona Czerniawska.

Oświata – priorytetem w rejonie wileńskim

W przededniu nowego roku szkolnego w Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu odbyła się doroczna konferencja pracowników placówek oświatowych w rejonie wileńskim. Za trud i wysiłek włożony w wychowanie oraz wykształcenie dzieci i młodzieży dziękowała mer rejonu Maria Rekść. Podkreśliła przy tym, że staraniem samorządu wiele szkół rozpoczyna nowy rok szkolny po remoncie lub renowacji.

Kierowniczka samorządowego Wydziału Oświaty Zofia Segen opowiedziała o sieci placówek oświatowych w rejonie, ich finansowaniu i wzrastającej liczbie uczniów. Nakreśliła też priorytety w działalności, a są to, m. in.: indywidualne ukierunkowanie na potrzeby każdego ucznia, wdrażanie programów prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie przemocy i nękania w szkołach, ulepszanie nauczania języka ojczystego i państwowego, zwrócenie większej uwagi na wychowanie obywatelskie i duchowe.

W szkołach w rejonie wileńskim uczyć się będzie w tym roku szkolnym około 8 tysięcy uczniów. W klasach pierwszych – 859. Dokładne liczby będą znane pod koniec września.

W Szumsku – jubileuszowo

Szczególny rok szkolny rozpoczęła społeczność w Szumsku. Szkoła Podstawowa obchodziła w tym roku 80. jubileusz założenia placówki i 25-lecie jej poświęcenia. Święto rozpoczęło się Mszą św., którą odprawiali: proboszcz parafii ks. Jan Czerniawski oraz proboszcz parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Wilnie ks. prałat Wojciech Górlicki, który wiele lat poświęcił pracy duszpasterskiej w Szumsku. W nabożeństwie wzięli udział również franciszkanie zaprzyjaźnieni z placówką – o. Józef Makarczyk i pochodzący z tej miejscowości br. Czesław Krzyżanowski.

– Dziękuję tym, którzy poświęcają siebie, swoje serce, czas i zdrowie innym: to wy, drodzy nauczyciele. Nie tylko przekazujecie dzieciom wiedzę, ale też wychowujecie je na dobrych ludzi i szanowanych obywateli naszego kraju – mówiła podczas apelu mer Rekść.

Na uroczystość przybyli też partnerzy i przyjaciele szkoły z zagranicy. Dyrektor Janina Zienkiewicz podziękowała wszystkim gościom za przybycie. Szczególne słowa uznania skierowała do gości z Niemiec i Polski za ufundowanie dla szkoły 14 rowerów. Zaś najserdeczniej i najcieplej witała najmłodszych – uczniów klasy pierwszej.

Teresa Worobiej

Na zdjęciach: próg nowego polskiego gimnazjum w Wilnie – im. Szymona Konarskiego – w tym roku przekroczyło 39 pierwszoklasistów;
apel w Szumsku nawiązał do 80. jubileuszu szkoły;
w pierwszy dzwonek uderzają uczniowie Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” w Wilnie
Fot.
Marian Paluszkiewicz, autorka

<<<Wstecz