Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Remonty dróg żwirowych

Litewska Dyrekcja Dróg w roku bieżącym zaasfaltuje ponad 9 km dróg żwirowych w rejonie. Już ogłoszono przetarg publiczny w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Asfalt zostanie położony na odcinkach dróg Ejszyszki-Koleśniki (3,377 m), Starka-Wersoka (1,515 m, gmina koleśnicka), Poturce-Pojedubie (gminy koleśnicka i dajnowska) – 4,298 m.

Żwirowisko monitoringowane

Spółka „Kelių priežiūra” postanowiła zainwestować w monitoring wideo należącego do niej żwirowiska w gminie poszkońskiej. Na terenie zasobów piaskowych zostaną zamontowane kamery wideo, co będzie kosztowało przedsiębiorstwo drogowe 5 tys. euro. Do monitorowania terenu niepilnowanego żwirowiska zmusiły liczne kradzieże piasku.

Letni obóz w Butrymańcach

W dniach 10-21 czerwca w Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach został przeprowadzony obóz wypoczynkowy dla dzieci „Treściwe lato”. Podczas wypoczynku dzieci brały udział w warsztatach na temat higieny osobistej, ochrony zdrowia, w zawodach sportowych. Odbywały się także zajęcia z pedagogami socjalnymi, psychologami, logopedami oraz nauczycielami choreografii, muzyki, religii i języka litewskiego. Na obozie zorganizowano też wycieczki do Wilna, Turgiel, Jaszun oraz Oran.

Solczanie wezmą udział w warszawskiej parafiadzie

Czterdziestu pięciu uczniów rejonowych gimnazjów z Solecznik, Białej Waki, Jaszun i Ejszyszek weźmie udział w 31. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży, która w dniach 7-14 lipca odbędzie się w Warszawie. Tegoroczna impreza odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Tygodniowe święto sportu, kultury i wiary zostanie przeprowadzone na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Parafiadowe współzawodnictwo obejmuje zawody i rozgrywki sportowe, konkursy i wydarzenia kulturalne oraz spotkania formacyjne.

Program nawiązuje do antycznej triady stadion-teatr-świątynia. W parafiadzie weźmie udział młodzież z różnych krajów Europy, Ameryki Północnej, Afryki i Azji.

Międzynarodowy sukces pingpongisty

Młody solczanin Łukasz Łakietczenko zdobył trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej na rozegranych w estońskim Hapsaalu zawodach pingpongowych. Członka reprezentacji Litwy wśród młodzików do mistrzostw szykował trener Józef Kozłowski.

A. K.

<<<Wstecz