Szkolenia dla nauczycieli w Wilnie

Orły nie wchodzą po schodach

Coroczne szkolenia dla nauczycieli, odbywające się na początku wakacji, są ukierunkowane na pracę z nieprzeciętnie zdolnymi uczniami. Tegoroczne warsztaty przyjęły za swoje motto słynne sformułowanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po schodach”. Symbolizuje ono uczniów, którzy często dochodzą do wiedzy na swój własny, wyjątkowy sposób, odbiegający od oczekiwań rodziców i pedagogów.

Szkolenia odbyły się w dniach 25-28 czerwca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Organizatorem i pomysłodawcą czwartej edycji szkoleń jest Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Opiekę merytoryczną nad zajęciami sprawuje dr Joanna Łukasiewicz-Wieleba z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która także prowadzi część warsztatów.

W tym roku zajęcia koncentrowały się na trzech kwestiach. Pierwsza z nich obejmuje zagadnienia dotyczące procesu uczenia się oraz aktywizowania i motywowania uczniów. Uczestnicy mogą dowiedzieć się jakie są style i strategie uczenia się, jak je rozpoznawać i wykorzystywać w pracy z uczniami, a także poznają szereg metod aktywizujących, możliwych do wykorzystania na ich własnych przedmiotach.

Druga kwestia – poświęcona grafice komputerowej. Nauczyciele nabywali umiejętności związane z wykorzystaniem w procesie dydaktycznym otwartych narzędzi graficznych, uczyli się, jak obrabiać cyfrowo zdjęcia, tworzyć krzyżówki, filmy czy chmury wyrazów. Poznane narzędzia mogą pomóc im zarówno w projektowaniu atrakcyjnych lekcji, jak też mogą być wykorzystywane w pracy organizacyjnej na rzecz szkoły. Zajęcia były prowadzone przez dr Marię Trzcińską-Król z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – doświadczonego pedagoga i grafika komputerowego.

Trzecia kwestia – poświęcona została metodyce pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie w edukacji wczesnoszkolnej. Tu pedagodzy mogli odświeżyć wiedzę na temat procesów rozwojowych związanych ze skutecznym nauczaniem matematyki, a także poznać sposoby rozpoznawania wysokiego poziomu zdolności matematycznych swoich uczniów i metody wspierania rozwoju tego potencjału. Ten moduł prowadziła mgr Ewa Tworek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i terapeutka ze Szkoły Podstawowej nr 28 Sióstr Felicjanek w Warszawie.

Na zakończenie szkoleń nauczyciele otrzymali zaświadczenie o uczestnictwie oraz upominki książkowe.

Szkolenia te od początku cieszą się ogromną popularnością, gdyż bazują na nowoczesnych metodach pracy, odnoszą się do ważnych dydaktycznie i społecznie problemów, a także dają bardzo dużo praktycznych umiejętności. W 2015 roku, kiedy forum „Korona” zorganizowało pilotażowo pierwsze warsztaty z tego cyklu, była zaplanowana jedna 20-osobowa grupa, jednak zarejestrowało się ponad 40 chętnych. Tak wysoka aktywność wskazała potrzebę tego typu szkoleń. W kolejnych edycjach (w latach 2017 i 2018) liczba uczestników wzrosła o ok. 70 proc. W tym roku odbyły się 2 sesje po 3 grupy. W procesie rejestracji liczba chętnych znacznie przewyższyła możliwości organizatorów i była stworzona lista rezerwowa.

Szczególnie cieszy szeroka geografia słuchaczy i obecność nauczycieli z bardziej oddalonych od Wilna rejonów (solecznickiego, trockiego). Jednak niemniej cenne w tych warsztatach są bezpośrednie spotkania nauczycieli polskich szkół na Litwie, którzy poświęcają swój wolny czas na to, aby móc skonfrontować swoje doświadczenia z przeżyciami i problemami ich kolegów i koleżanek. Wielu uczestników to stali słuchacze tych warsztatów, deklarują dalszą chęć pogłębiania wiedzy. Ci wyjątkowi pedagodzy aktywizują swoje środowisko do wysiłku, a ich działania dydaktyczne i organizacyjne wykraczają poza standardy przeciętnej szkoły. To oni pokazują, jaka siła drzemie w polskich szkołach na Litwie i dają nadzieję na dobrą przyszłość naszych dzieci.

Inf. Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”

Na zdjęciu: odbyły się 2 sesje po 3 grupy

<<<Wstecz