Camino de Santiago w Wilnie

W stolicy pojawiły się pierwsze brązowe znaki znaczące biegnącą przez Wilno Drogę św. Jakuba – Camino de Santiago.

W trzech miejscach w stolicy – przy al. Gedymina, w pobliżu katedry; przy ul. Ostrobramskiej, niedaleko Kaplicy Ostrobramskiej; przy ul. 16 Lutego, niedaleko kościoła pw. śś. apostołów Filipa i Jakuba – wmontowano w chodniki znaki w formie muszelek, świadczące o tym, że stolica Litwy jest na Drodze św. Jakuba.

„Camino de Santiago – jest pierwszym i najstarszym europejskim szlakiem kultury, którego odgałęzienia biegną przez całą Europę. Znaki tej drogi można znaleźć w bruku większości stolic i miast europejskich. Od dzisiaj znaki Drogi św. Jakuba, które są nie tylko znakami tego szlaku pielgrzymkowego, ale również symbolem jedności europejskiej, jej korzeni chrześcijańskich, będą również w stolicy naszego państwa” – powiedziała europosłanka, sygnatariuszka Aktu Niepodległości 11 Marca Laima Andrikienė, która sprezentowała te znaki stolicy.

Decyzją Rady Samorządu m. Wilna od ubiegłego roku samorząd jest członkiem Litewskiego Zrzeszenia Samorządów Drogi św. Jakuba, a Wilno jest na jednej z międzynarodowych dróg św. Jakuba, które biegną przez terytorium naszego państwa. Litwę przecinają cztery międzynarodowe drogi św. Jakuba: Żmudzko-Królewiecka, Szawelska, Kowieńska i Wileńska. Otrzymały certyfikat Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych Rady Europy, tj. zostały uznane na szczeblu międzynarodowym.

Dotychczas w Wilnie znakiem Drogi św. Jakuba – ceramiczną płytką z zatwierdzonym przez Radą Europy znakiem tego szlaku pielgrzymkowego – oznakowany był tylko kościół pw. śś. apostołów Filipa i Jakuba. Oprócz tego, umownymi – rozpoznawanymi przez pielgrzymów znakami – oznakowany był odcinek drogi od Wilna do Trok.

Inf. samorządu m. Wilna

<<<Wstecz