Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego

Pomoc dla organizacji społecznych i parafii

27 czerwca w Solecznikach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego, podczas którego radni rozpatrzyli 64 kwestie dotyczące polityki samorządowej, budżetowej, spraw komunalnych i oświaty.

Największy blok pytań dotyczył działalności rejonowych placówek oświatowych w 2018 roku. Każda z placówek złożyła Radzie szczegółowe sprawozdanie z własnej pracy w ubiegłym roku. Całokształt wyników pracy rejonowej oświaty podsumowała Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego, której zdaniem, ubiegły rok był owocny i jakościowy dla szkół rejonowych.

Rozważając nad polityką samorządową Rada zatwierdziła porządek organizowania wyborów sołtysów w gminach rejonowych, w zależności od liczby mieszkańców w różnych miejscowościach. Ponadto radni zatwierdzili skład Rady Organizacji Społecznych, której będzie przewodniczył Grzegorz Jurgo, wicedyrektor administracji samorządu rejonu. W skład Rady weszli deputowani oraz prezesi kilku rejonowych organizacji pozabudżetowych.

Decyzją polityków pomoc finansowa z rejonowego budżetu zostanie wyasygnowana dla szeregu organizacji społecznych – Zrzeszenia Seniorów (500 euro), Solecznickiego Oddziału Związku Niewidomych i Niedowidzących (700 euro), Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Viltis” w Solecznikach (500 euro), OPP „Nasz rodzimy kraj” (500 euro), Stowarzyszenia „Dobry początek” (1000 euro), Centrum Kultury Białoruskiej w Solecznikach (1000 euro), Centrum Wspólnotowego w Dojlidach (1000 euro).

Prawie 18 tys. euro z rejonowego budżetu Rada zdecydowała wydać na remonty kościołów. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego kilku parafiom. Parafia św. Jerzego w Małych Solecznikach zamierza przeprowadzić remont kaplicy w Sangieliszkach, samorząd przekazał na ten cel 3000 euro. Dofinansowanie w wysokości 2000 euro samorząd przyznał na remont bramy i ogrodzenia kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kamionce. Kościół św. Michała Archanioła w Butrymańcach otrzyma 5000 euro na remont systemu grzewczego. W wysokości 2000 euro zostanie dofinansowane uporządkowanie ogrodzenia kościoła Wniebowzięcia NMP w Podborzu. Parafia św. Trójcy w Rudnikach otrzyma 2000 euro na remont kościoła. Samorząd pokryje koszty transportu w wysokości 1900 euro dla parafii św. Anny w Jaszunach. Na budowę cerkwi prawosławnej parafia św. Tichona w Solecznikach otrzyma 2000 euro.

Andrzej Kołosowski

<<<Wstecz