Pretendenci żądają sprawiedliwego zwrotu swej ziemi

Żal, rozgoryczenie i gniew

Dwie środy z rzędu – 19 i 26 czerwca – przy gmachu stołecznego samorządu protestowali mieszkańcy Wilna, żądając zwrotu swej ojcowizny, o którą walczą już od ponad 25 lat. Właścicielom ziemi ze wsi Nowosiołki (obecnie dzielnica Bołtupie) z przynależnych im 60 ha zwrócono tylko 16. W podobny sposób zostali pokrzywdzeni mieszkańcy Stawiszek, leżących po prawej stronie Wilii Turniszek, Oszkińców, Antokola. Dołączyli oni do protestujących z Nowosiołek, by przypomnieć o należnej im własności.

Jak informował „Tygodnik Wileńszczyzny”, mieszkańcy byłej wsi sznurowej Nowosiołki najpierw przy stołecznym samorządzie zorganizowali pikietę, a za tydzień przeprowadzili wiec, do którego dołączyli pretendenci z innych miejscowości. „Zwróćcie ziemię właścicielom, nie oddawajcie naszej ziemi mafii”, „Żądamy sprawiedliwości”, „Ziemię prawowitym właścicielom” – takie i podobnej treści hasła widniały na plakatach, które przyniosło ze sobą kilkudziesięciu protestujących.

Więcej>>>


Przedstawicielka AWPL-ZChR zastępcą dyrektora administracji samorządu Wisagini

Rozwiązanie kwestii socjalnych

Zastępcą dyrektora administracji samorządu Wisagini (Visaginas) została przedstawicielka AWPL-ZChR – Julija Svidėnienė. Taką decyzję większością głosów podjęła Rada miasta. 27 czerwca w głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Kandydaturę Svidėnienė poparło 16 z nich, 7 osób głosowało przeciwko, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

– Mnie jako mieszkance Wisagini ważne jest rozwiązanie kwestii socjalnych, zadawnionych problemów w gospodarce miejskiej. Ważne, abyśmy mogli wspólnie pracować, aby miasto polubili zarówno mieszkańcy, jak i osoby tutaj przyjeżdżające – powiedziała Svidėnienė.

Więcej>>>


Z posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego

Pomoc dla organizacji społecznych i parafii

27 czerwca w Solecznikach odbyło się kolejne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego, podczas którego radni rozpatrzyli 64 kwestie dotyczące polityki samorządowej, budżetowej, spraw komunalnych i oświaty.

Największy blok pytań dotyczył działalności rejonowych placówek oświatowych w 2018 roku. Każda z placówek złożyła Radzie szczegółowe sprawozdanie z własnej pracy w ubiegłym roku. Całokształt wyników pracy rejonowej oświaty podsumowała Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego, której zdaniem, ubiegły rok był owocny i jakościowy dla szkół rejonowych.

Więcej>>>


 

Camino de Santiago w Wilnie

W stolicy pojawiły się pierwsze brązowe znaki znaczące biegnącą przez Wilno Drogę św. Jakuba – Camino de Santiago.

W trzech miejscach w stolicy – przy al. Gedymina, w pobliżu katedry; przy ul. Ostrobramskiej, niedaleko Kaplicy Ostrobramskiej; przy ul. 16 Lutego, niedaleko kościoła pw. śś. apostołów Filipa i Jakuba – wmontowano w chodniki znaki w formie muszelek, świadczące o tym, że stolica Litwy jest na Drodze św. Jakuba.

„Camino de Santiago – jest pierwszym i najstarszym europejskim szlakiem kultury, którego odgałęzienia biegną przez całą Europę.

Więcej>>>


<<<Wstecz