Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin
oraz Wileński Rejonowy Oddział ZPL

Z A P R A S Z A J Ą

na XIX Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZChR/ZPL

Sużany’ 2019

20-21 lipca 2019 roku

Więcej>>>


450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej

Wolni z wolnymi, równi z równymi

– Mamy doskonałą okazję do podsumowania i oceny wspólnej drogi, pokonanej przez Polaków i Litwinów, a także przez Białorusinów i Ukraińców (…). Więzi emocjonalne wszystkich naszych narodów są głęboko i mocno zakorzenione w dziedzictwie historycznym i kulturowym. Pielęgnując je, stajemy się bogaci sami i wzbogacamy Europę jako całość – powiedział przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis w Lublinie na uroczystych obchodach jubileuszu zawarcia Unii Lubelskiej.

W 2019 r. przypada 450 lat od zawarcia porozumienia między Koroną Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Akt ten dokonał się 1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie, a wynikiem tego było unikalne na skalę europejską, państwo – Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Więcej>>>


 

Camino de Santiago w Wilnie

W stolicy pojawiły się pierwsze brązowe znaki znaczące biegnącą przez Wilno Drogę św. Jakuba – Camino de Santiago.

W trzech miejscach w stolicy – przy al. Gedymina, w pobliżu katedry; przy ul. Ostrobramskiej, niedaleko Kaplicy Ostrobramskiej; przy ul. 16 Lutego, niedaleko kościoła pw. śś. apostołów Filipa i Jakuba – wmontowano w chodniki znaki w formie muszelek, świadczące o tym, że stolica Litwy jest na Drodze św. Jakuba.

„Camino de Santiago – jest pierwszym i najstarszym europejskim szlakiem kultury, którego odgałęzienia biegną przez całą Europę.

Więcej>>>


Progimnazjum JPII w międzynarodowym projekcie

Mój magiczny pyłek

W maju 2019 roku uczniowie z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie wraz z nauczycielami Nadieżdą Rusiecką, Małgorzatą Wasilewską oraz Bożeną Ustjanowską dołączyli się do międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „Mój magiczny pyłek” (ang. My Magical Dust).

Celem projektu było połączenie wysiłków nauczycieli, rodziców, szkoły i społeczności w celu zapewnienia dobrego samopoczucia psychicznego uczniów. Badania dowodzą, że lęk i depresja u dzieci są często zaniedbywane. A tymczasem statystyki są przerażające: co 5 nastolatek przejawia zaburzenia psychiczne. Do 15 roku życia są to głównie zaburzenia lękowe i zachowania typowe dla depresji młodzieńczej, natomiast ok. 18 roku życia – epizody dużej depresji. Niepokoje czy depresja są rzeczywistym problemem.

Więcej>>>


Zawsze wierni „Piątce” mają sobie wiele do powiedzenia

Spotkanie z jubileuszami w tle

Spotkanie absolwentów „Piątki”, które od jedenastu lat tradycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę czerwca, jeszcze raz potwierdziło, jak są one oczekiwane. W minioną niedzielę, 30 czerwca, na placyk przyszkolny starego, a tak kochanego gmachu na Piaskach antokolskich, przybyło prawie 40 osób i wszyscy mieli sobie wiele do powiedzenia.

W tym roku dwie starsze promocje świętowały swój jubileusz. Są to absolwenci lat 1954 i 1964. Natomiast promocja roku 1950 od lat 30 tradycyjnie spotyka się w ostatnią sobotę czerwca na Placu Katedralnym, przy dzwonnicy. Był to pomysł nieodżałowanego śp. Jana Pakalnisa. Nie ma już głównego organizatora tych małych, ale jakże ważnych spotkań. Ostatnio co roku kogoś ubywało.

Więcej>>>


Szkolenia dla nauczycieli w Wilnie

Orły nie wchodzą po schodach

Coroczne szkolenia dla nauczycieli, odbywające się na początku wakacji, są ukierunkowane na pracę z nieprzeciętnie zdolnymi uczniami. Tegoroczne warsztaty przyjęły za swoje motto słynne sformułowanie Celestyna Freineta „Orły nie wchodzą po schodach”. Symbolizuje ono uczniów, którzy często dochodzą do wiedzy na swój własny, wyjątkowy sposób, odbiegający od oczekiwań rodziców i pedagogów.

Szkolenia odbyły się w dniach 25-28 czerwca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Organizatorem i pomysłodawcą czwartej edycji szkoleń jest Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Więcej>>>


Jubileusz BERNADETTY MIKULEWICZ – nauczycielki i społeczniczki z Kowalczuk

Całe życie uczę się życia

– Żadna pedagogika nie nauczy nas tego, czego uczy samo życie. Dlatego każdy człowiek, który przychodzi na ten świat, powinien cenić swoje życie i postrzegać je jak największy podarunek od Boga. Ja każdego ranka wstaję bardzo wcześnie, dziękuję Bogu i Duchowi Świętemu za swoje życie, uśmiecham się i mówię światu: „Dzień dobry!”. Potem wykonuję gimnastykę i w ten sposób załadowuję swój organizm energią na cały dzień. Taki jest każdy mój poranek… – mówi Bernadetta Mikulewicz.

2 lipca wieloletnia nauczycielka, bez reszty oddana sprawom polskości i rodzimej wsi Kowalczuki, społeczniczka ukończyła 80 lat. Obchody tak zacnego jubileuszu życia, obfitującego w różne wydarzenia – zarówno dobre i miłe, jak również smutne i mniej optymistyczne – nasuwają wiele wspomnień, które spędzają sen z powiek, nurtują myśli, przyśpieszają bicie serca.

Więcej>>>


Jesteśmy aby zniszczyć społeczeństwo

Pan Tomasz (imię zmienione), który zatrudnił się w szwedzkim koncernie meblowym w Polsce, by tam sprzedawać meble, został właśnie zwolniony dyscyplinarnie z pracy. W czym uchybił swym pracowniczym obowiązkom, skoro go spotkała tak surowa kara? Ano, pracowniczym w niczym! Nie chciał tylko jako katolik promować ideologii LGBT, która jest na sztandarach światowego giganta meblowego.

Uparł się, że nie będzie tego czynić, a swe stanowisko uzasadnił cytatami z Pisma Świętego. Gdy rozmowa dyscyplinująca nie pomogła, koncern wylał go na bruk (masz opróżnić szafkę natychmiast i oddać identyfikator).

Więcej>>>


Karta Rodziny zaczyna działać

1 lipca wszedł w życie projekt Karty Rodziny autorstwa Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Karta Rodziny – to system ulg, przywilejów i zniżek dla rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci oraz rodzin, wychowujących dzieci niepełnosprawne. Posiadaczom Karty będą oferowane zniżki na produkty spożywcze i inne, a także na usługi transportowe, sportowe, kulturalne i in. Karty są wydawane wielodzietnym rodzinom w postaci kart płatniczych lub do ich telefonów komórkowych zostaną wprowadzone aplikacje płatnicze.

Więcej>>>


<<<Wstecz