Duszpasterze zmieniają miejsca posługi

Nowy rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

29 maja, kuria wileńska poinformowała o zmianach kapłanów w parafiach archidiecezji.

Ks. dr Hans Friedrich FISCHER został przeniesiony jako rezydent do parafii pw. św. Jana Pawła II w Wilnie. Ks. Robert MOJSIEWICZ został mianowany sekretarzem osobistym wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa. Ks. Franciszek JUSIEL został zwolniony ze stanowiska rezydenta w katedrze wileńskiej i mianowany rezydentem w parafii Ducha Świętego w Grzegorzewie. Nadal będzie pracował w sądzie kurii wileńskiej archidiecezji.

Proboszcz parafii ś.ś. Piotra i Pawła w Wilnie ks. Wojciech GÓRLICKI został wicedziekanem I dekanatu wileńskiego.

Diakon Waldemar SZYRWIŃSKI od września ma objąć stanowisko opiekuna kursu przygotowawczego w Wileńskim Seminarium Duchownym im. św. Józefa. Kierownikiem natomiast roku propedeutycznego nadal pozostaje ks. Walenty SZIUSZA. Dodatkowo będzie pomagał w parafii św. Michała Archanioła w Niemenczynie.

Ks. Vaidas VAIŠVILAS zwolniony ze stanowiska rektora Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie i zostanie proboszczem parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Druskienikach. Natomiast rektorem Sanktuarium został ks. Povilas NARIJAUSKAS dotychczasowy dyrektor katolickiej rozgłośni „Marijos Radijas”. Ks. Saulius BUŽAUSKAS został dyrektorem programowym radia.

Ks. prałat Jan KASIUKIEWICZ kończy posługę proboszcza w Mejszagole i Olanach i odtąd będzie rezydentem w parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie. Proboszczem w Mejszagole i Olanach został natomiast dotychczasowy proboszcz w Szyłanach Ks. Witold MICHAŁOWSKI.

Ks. Paweł PAUKSZTO będzie proboszczem w parafii Nawiedzenia NMP w Widziszkach oraz będzie służył pomocą w parafii Narodzenia NMP w Ignalinie.

Ks. Andrzej Ryszard JASIŃSKI odchodzi z parafii w Niemenczynie i zostaje wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce.

Ks. Stanisław MACIUKIEWICZ został proboszczem w parafii Wszystkich Świętych w Święcianach i w parafii św. Izydora w Reszkutanach. Został też dziekanem dekanatu święciańskiego. Natomiast proboszczem do parafii w Suderwie i w Szyłanach został mianowany ks. Kęstutis MASEVIČIUS, który kończy posługę jako proboszcz w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Druskienikach.

Ks. Raimundas MACIDULSKAS został zwolniony ze stanowiska proboszcza w parafii św. Edwarda w Nowych Święcianach i odtąd będzie proboszczem w parafii św. Szymona Apostoła i Judy Tadeusza w Marcińkańcach oraz Wniebowzięcia NMP w Kabielach. Będzie też pomagał w duszpasterstwie w parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Druskienikach.

Ks. Dovydas GRIGALIŪNAS nie będzie już wikariuszem w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu i nie będzie pomagał duszpasterstwu akademickiemu w Wilnie, a odtąd będzie wikariuszem w parafii Narodzenia NMP w Ignalinie. Natomiast wikariuszem w Podbrodziu został ks. Stanisław WALUKIEWICZ, dotąd pracujący w Ignalinie.

Z posługi duszpasterskiej w diecezji szawelskiej powraca ks. Darius MARCINKEVIČIUS, który będzie rezydentem w parafii św. Rafała Archanioła w Wilnie.

Wg Vilnensis.lt

<<<Wstecz