Juliuszowe dyktando

Po raz 10. w skali lokalnej i 3. – rejonowej w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach odbyło się tradycyjne „Juliuszowe dyktando”, które w tym roku było poświęcone 210. rocznicy urodzin i 170. rocznicy śmierci wielkiego polskiego romantyka. W pisaniu dyktanda wzięło udział 26 uczniów klas 7-8 z 12 placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Przedsięwzięciu towarzyszyły: prelekcja doc. dr Ireny Masojć oraz zajęcie edukacyjne, które przeprowadził dr Józef Szostakowski.

Rok 2019 przez społeczność bezdańskiej placówki został ogłoszony Rokiem Juliusza Słowackiego. Poeta od roku 1997 jest patronem gimnazjum. Z okazji przypadających rocznic placówka postanowiła godnie uczcić pamięć poety. W murach gimnazjum odbył się strefowy konkurs wyrazistego czytania, a w ubiegłym tygodniu 26 uczniów z 12 placówek oświatowych rejonu wileńskiego przystąpiło do pisania „Juliuszowego dyktanda”.

Organizacja przedsięwzięcia spadła na barki polonistek gimnazjum – Edyty Klimaszewskiej i Anny Maciulewicz. Wywiązały się z tego zadania wyśmienicie. Zresztą bezdańskie gimnazjum słynie z tego, że do każdego wydarzenia przygotowuje się z wielką odpowiedzialnością i dba o jego wysoki poziom. „Juliuszowe dyktando”, które w gimnazjum zostało zorganizowane po raz 10., nie było wyjątkiem. Do jego pisania zaproszono uczniów z innych szkół, a tekst został przygotowany przez dr nauk humanistycznych Barbarę Dwilewicz. Komisji oceniającej przewodniczyła doc. dr Irena Masojć z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Towarzyszyły jej dzielnie studentki Justyna Szumska i Ewa Tomaszewicz, które są absolwentkami bezdańskiego gimnazjum.

W czasie, kiedy uczniowie pisali dyktando dr Masojć przeprowadziła prezentację dla nauczycieli i uczniów klas starszych o możliwościach podjęcia studiów polonistycznych na Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę internetową www.vdu.lt (zakładka studijos). Prezentacja spotkała się z żywym zainteresowaniem ze strony nauczycieli-polonistów, którzy zadawali niemało dodatkowych pytań. Wysłuchanie prezentacji miało dla nich również korzyść praktyczną, bo każdy pedagog otrzymał zaświadczenie, które okaże się przydatne podczas akredytacji.

Z zapartym tchem nauczyciele i uczniowie wysłuchali wykładu dra Józefa Szostakowskiego, który, korzystając ze środków audiowizualnych przybliżył epokę i ludzi z otoczenia Juliusza Słowackiego. Głęboka wiedza, talent narratorski, spontaniczność i osobisty urok prelegenta sprawiły, że zebrani uważnie i w skupieniu chłonęli każde słowo mówcy. Znajomość tematu i erudycja pozwalały mu na swobodne żonglowanie faktami i wyciąganie z życiorysu poety wciąż nowych smaczków, których nie znajdzie się w żadnym z podręczników.

– Juliusz Słowacki jest najbardziej wileńskim poetą. Mieszkał w mieście nad Wilią 13 lat, podczas gdy Mickiewicz zaledwie 4 – zauważył lektor. Zwrócił też uwagę, że poeta, będąc w Genewie, tęsknił za… Mickunami, gdzie dość często spędzał wakacje.

Po atrakcyjnym zajęciu edukacyjnym członkowie kółka dramatycznego „Maska” przedstawili fragment dramatu Słowackiego „Balladyna”. Przedstawienie zostało doskonale wyreżyserowane i nieprzypadkowo gimnazjaliści prezentowali go wcześniej na deskach sceny Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wreszcie nastąpił punkt kulminacyjny przedsięwzięcia, czyli podsumowanie wyników dyktanda, które nie należało do najłatwiejszych. Jak poinformowała przewodnicząca komisji, nikt nie napisał bezbłędnie. Tym niemniej poziom wiedzy uczestników jest dobry i rażących błędów ortograficznych prawie nie było.

Pierwsze miejsce wśród uczniów klas 7. zdobyła Agata Wołczok ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (naucz. Alina Savanavičienė), a wśród klas 8. – Gabriela Mikulska ze Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Mościszkach (naucz. Danuta Czerniawska). Poziom uczestników pisania dyktanda był dość wyrównany, o czym świadczy fakt, że wśród klas 7. przyznano dwa drugie miejsca i cztery trzecie. Wśród klas 8. odpowiednio – dwa drugie i trzy trzecie.

Laureatom wręczono upominki, a wszyscy uczestnicy otrzymali woreczki z „juliuszowymi” cukierkami. Słowem, zawiedzionych nie było.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa uczniowskich prac plastycznych poświęconych patronowi gimnazjum.

Zygmunt Żdanowicz

Na zdjęciach: do dyktanda przystąpiło 26 uczniów klas 7-8 z 12 placówek oświatowych rejonu wileńskiego;
dr. Józef Szostakowski w sugestywny sposób przybliżył czasy i otoczenie poety
Fot.
autorl

<<<Wstecz