Wilno uczciło 228. rocznicę ustalenia Konstytucji

Witaj, majowa jutrzenko – ze Włocławka

– Przyszliśmy tu dzisiaj wszyscy, aby uczcić wspólnie Narodowe Święto – 3 Maja. 228 lat temu nasi przodkowie, Polacy i Litwini, podjęli wspólne dzieło reformy Rzeczypospolitej – uchwalono pierwszą w Europie spisaną Konstytucję – powiedziała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podczas uroczystości trzeciomajowej na wileńskim Cmentarzu na Rossie. Zgromadzeni odśpiewali hymny Polski i Litwy, nie zabrakło też znanej pieśni patriotycznej „Witaj, majowa jutrzenko”.

Zgodnie z wieloletnią tradycją Polacy spotkali się na Rossie, przy Matce i Sercu Syna, gdzie się odbyły obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przy Mauzoleum Matki i Serca Syna zgromadzili się Polacy nie tylko z Wilna i Wileńszczyzny, ale też rodacy z Polski i innych państw, nawet z dalekiej Kanady. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnów Polski i Litwy.

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska podkreśliła, że w Polsce jest to główne święto narodowe i dzień wolny od pracy, a na Liwie znajduje się w kalendarzu uroczystości państwowych.

– Jesteśmy dumni z tego, że Rzeczypospolita stworzyła tak wielkie dzieło. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to świadectwo naszych demokratycznych tradycji, tego, jak mocno Polska i Litwa są zakorzenione w Europie – mówiła ambasador RP na Litwie. – Dlaczego jednak świętujemy ten dzień tutaj, na Rossie? Bo wartości trzeba bronić. Polska była w niewoli, ale pamięć o Konstytucji 3 Maja pomogła wywalczyć niepodległość i ją obronić, dlatego składamy wieńce czcząc obrońców Ojczyzny. (…) Pamiętamy cały czas o tych, który służyli i służą Ojczyźnie.

Przedstawiciele Ambasady RP na Litwie, samorządowcy z Wilna, rejonu wileńskiego i solecznickiego, reprezentanci polskich organizacji społecznych na Litwie, kombatanci i harcerze, działacze oświatowi, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z polskich szkół na Wileńszczyźnie, duchowni, pielgrzymi i rodacy z Polski oraz innych krajów uczcili święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i złożyli wieńce.

Podczas uroczystości wystąpił chór młodzieżowy „Canto” z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku (dyrygent Marian Szczepański), który wykonał m. in. pieśń patriotyczną „Witaj, majowa jutrzenko”, znaną też jako Mazurek 3 Maja.

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w Ambasadzie RP w Wilnie odbyło się uroczyste przyjęcie, podczas którego odznaczeniami państwowymi zostały uhonorowane osoby zasłużone dla rozwoju współpracy polsko-litewskiej oraz za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Litwie. Wśród odznaczonych są też Polacy z Wileńszczyzny. Zebranych gości przywitała ambasador Doroszewska, która podkreśliła, że Polacy i Litwini podjęli 228 lat temu ogromny wysiłek na rzecz unowocześnienia państwa.

– 3 maja 1791 roku w Warszawie sejm polsko-litewski uchwalił Konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza, regulująca ustrój państwowy. Była najwyższym prawem Rzeczypospolitej, bo tak nazywano wówczas państwo, składające się z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego i zamieszkałą przez wiele narodów. Konstytucję przetłumaczono od razu na język litewski – przemawiała Doroszewska. – Polska i Litwa są dziś partnerami strategicznymi. Podwaliny pod naszą współpracę położył 25 lat temu Traktat Polsko-Litewski. Traktat ten w sposób szczególny wziął pod ochronę prawa mniejszości narodowych – polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce – i strona polska wciąż ma nadzieję na uregulowanie tych szczegółowych kwestii, które są ważne dla Polaków na Litwie. Te sprawy powinny zostać zamknięte, aby nie mogły one już nigdy służyć naszych wrogom do zatruwania stosunków polsko-litewskich.

Uroczystość obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła ceremonia wręczenia odznaczeń nadanych obywatelom Litwy postanowieniami prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Odznaczenia wręczyła ambasador RP.

W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in. Ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii św. Rafała w Wilnie; Mieczysław Borusewicz, były starosta Niemenczyna; Kazimierz Karpicz, Henryk Malewski, śp. Jan Pakalnis, Roman Rotkiewicz, Marian Tarejlis.

Iwona Klimaszewska

Na zdjęciu: chwile ważne dla historii Narodu Polskiego zawsze gromadzą na Rossie wilniuków
Fot.
Marian Paluszkiewicz

<<<Wstecz