Męski Różaniec w Ostrej Bramie

Msza św., litanie – loretańska i do św. Józefa – oraz modlitwa różańcowa złożyły się na tzw. Męski Różaniec, który odbył się w pierwszą sobotę maja w Kaplicy Ostrobramskiej.

Do Tej, co w Ostrej świeci Bramie przybyli mężczyźni z różnych parafii Wilna i Wileńszczyzny, na co dzień zrzeszeni we wspólnotach: Kościół Domowy, Mężczyźni św. Józefa, męskie kółko różańcowe im. św. Ojca Pio w Skojdziszkach i in. Mszę św. w ich intencji celebrował proboszcz parafii św. Teresy ks. prałat Kęstutis Latoža. W kazaniu celebrans nawiązał do fragmentu Ewangelii wg św. Jana o tym, jak uczniowie płynąc po wzburzonym jeziorze ujrzeli kroczącego po wodzie Mistrza. Jak podkreślił kapłan, jezioro symbolizuje życie, łódź – Kościół…

– Jezus zawsze pomaga znaleźć wyjście z różnych trudnych sytuacji życiowych, więc próbujmy iść razem z Nim – mówił ks. Kęstutis do zgromadzonych mężczyzn. Nabożeństwo śpiewem piosenek religijnych i grą na gitarze uświetnił katecheta Romuald Tuczkowski wraz z Jarosławem Królikowskim ze Skojdziszek.

Po Mszy św. w języku litewskim odmówiono Litanię loretańską oraz Litanię do patrona mężczyzn – św. Józefa. Następnie zaś, na przemian po polsku i litewsku, I część różańca – Tajemnice radosne. Podczas każdej z 5 tajemnic modlono się m. in. za Ojczyznę, za matki, o wyzwolenie mężczyzn z różnych nałogów, o potrzebne dla nich łaski, za kapłanów. Przed błogosławieństwem ks. proboszcz zaprosił zgromadzonych do udziału w Męskim Różańcu w pierwszą sobotę kolejnego miesiąca – 1 czerwca, w przededniu Dnia Ojca, w tym samym miejscu – Kaplicy Ostrobramskiej – o godz. 7.30.

Należy zaznaczyć, że ten pierwszy na Litwie Męski Różaniec został zorganizowany z inicjatywy grupy Mężczyzn św. Józefa, działających przy kościele franciszkańskim Wniebowzięcia NMP. Swego rodzaju ,,spiritus movens” tej grupy jest Czesław Naniewicz.

Męski Różaniec – modlitewna inicjatywa mężczyzn – stanie się częścią składową nabożeństwa 5 Pierwszych Sobót Miesiąca. Jest to modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jan Lewicki

Na zdjęciu: mężczyźni modlili się o potrzebne łaski dla nich i ich rodzin
Fot.
autor

<<<Wstecz